Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Spotkanie Rady krk urbanhub

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 05.02.2022 odbyło się spotkanie Rady krk urbanhub – zrównoważonego hubu urbanizacji z siedzibą w Krakowie. Hub działa w strukturze SPCleantech i jest pierwszą tego typu organizacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. W spotkaniu uczestniczył zaproszony gość, radny m. Krakowa – Łukasz Maślona

W skład Rady wchodzą:

Janusz Kahl – prezes SPCleantech – krkurbanhub
Magdalena Sroka – była wiceprezydent m. Krakowa, Alvernia Planet
Małgorzata Tomczak – redaktorka naczelna A&B 
Krzysztof Goerlich – były wiceprezydent m. Krakowa
Tomasz Janowski – Instytut Wspólnot Obywatelskich
Romuald Loegler – architekt, Atelier Loegler
Bartłomiej Kisielewski – architekt, HORIZONE Studio
Wojciech Stawowczyk – architekt, BLOK Architekci

Podczas spotkania poruszono sprawy związane z dalszym rozwojem krk urbanhub oraz omówiono działania w które hub będzie się angażował w najbliższym czasie. Aktualnym zadaniem dla hubu jest zaangażowanie się w opracowanie programu rewitalizacji kwartału Wesoła. krk urbanhub współpracuje z Agencją Rozwoju m. Krakowa w celu wypracowania koncepcji rozwoju tego niezwykle atrakcyjnego obszaru Krakowa. Opracowanie programu rewitalizacji kwartału Wesoła byłoby początkiem procesu opracowania nowego Gminnego Programu Rewitalizacji, który powinien powstać do roku 2023.

Innymi zaplanowanymi działaniami krk urban hub jest próba opracowania master planu dla Wesołej oraz zainicjowanie projektu Nowy Bauhaus Wesoła.

krk urbanhub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to za pośrednictwem wystaw, wydarzeń, rozwoju biznesu, nowych partnerstw, dostosowanych warsztatów, programów akceleracyjnych i usług eksportowych.

Tutaj drzwi będą otwarte dla każdego, kto chce doświadczyć, poczuć i zrozumieć życie w miastach – oraz dla każdego, kto chce uczestniczyć w profesjonalnych sieciach i głębokich środowiskach zawodowych, które rozwijają zrównoważone miasta przyszłości.

„Współpraca między sektorami ma kluczowe znaczenie dla tworzenia lepszych miast przyszłości”

Głównym celem inicjatywy jest:

CONNECT – stwórz interfejs dla interdyscyplinarnych innowacji
SHARE – ułatwiaj dzielenie się wiedzą i komunikuj na skalę krajową i międzynarodową
SCALE – przenieś efekty komercyjne na rynek globalny
twórz Partnerstwa – łącz ludzi, dziel się wiedzą i skaluj biznes poprzez innowacyjne programy, działania, przypadkowe spotkania przy ekspresie do kawy