SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 21.06.2024 odbyło się w siedzibie South Poland Cleantech Cluster, NordicHouse Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników. SPCleantech, jako Sp. z o.o ma 26 udziałów oraz 3-osobową Radę Nadzorczą.

Podczas Walnego Zgromadzenia prezes klastra, Janusz Kahl przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023. Następnie Rada Nadzorcza przedstawiła sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023 oraz przedstawiono sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

W dalszej części Zgromadzenia Wspólników udzielono członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, udzielono członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 oraz podjęto uchwałę w przedmiocie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2023.

Członek Rady Nadzorczej, Łukasz Hankus zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej, a w jego miejsce wybrano Konrada Szczypczyka, prezesa członka SPCleantech, Habitat for Business.

Rada Nadzorcza klastra składa się obecnie z:

Izabela Paluch – przewodnicząca
Ireneusz Sroka
Konrad Szczypczyk

Ostatnim punktem Zgromadzenia było podjęcie uchwały o zmianie nazwy firmy z South Poland Cleantech Cluster Sp. z o.o. na South Poland Cleantech Cluster non-profit Sp. z o.o.

Po podjęciu tej Uchwały zakończono Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników South Poland Cleantech Cluster non-profit Sp. z o.o.