South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech ma ogromną przyjemność poinformować, że nasza aplikacja, złożona 26 lutego 2020 roku do programu
UE Erasmus + Knowledge Alliance, została wybrana do dofinansowania z UE.
Nasza propozycja otrzymała 82/100 punktów i została wybrana spośród 216 kwalifikujących się wniosków (łącznie 30 wybranych). To naprawdę dobry wynik!

Czas trwania projektu to 01.01.2021 - 31.12.2023. Musimy teraz trzymać kciuki, aby okoliczności pozwoliły nam wszystkim spotkać się osobiście w Lipsku na spotkaniu inauguracyjnym w styczniu.

Tytuł projektu to

“IMPACT / Building values-based innovation cultures for sustainable business impact” 

z wizją przewidywania przyszłości nauczania i szkolenia w zakresie kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: ERASMUS+ Knowledge Alliance

Współpraca w regionie Morza Bałtyckiego

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 27.05.2021 SPCleantech podpisał list intencyjny „Utworzenie konsorcjum klastrów czystych technologii wokół Morza Bałtyckiego” z 2 innymi partnerami Oy Merinova/Energy Vaasa, Vaasa, Finlandia i NetPort Energikluster w Karlshamn, Szwecja.

Niniejszy list intencyjny opisuje wspólny zamiar trzech klastrów wokół Morza Bałtyckiego dotyczący współpracy w określonych obszarach działalności klastrów.

Trzy klastry zgodziły się:

  • utworzyć wspólne konsorcjum w celu przyszłej współpracy i przygotowania wspólnych propozycji finansowania projektów
  • współpracować, zwłaszcza w działanie internacjonalizacji, na rzecz firm członkowskich klastrów
  • przygotować wspólny plan umiędzynarodowienia dla nowych wymagających rynków. Merinova jest odpowiedzialna i koordynuje tę działalność
  • być otwartym na przyjmowanie nowych klastrów do konsorcjum współpracy
  • przyłączyć konsorcjum do i kontynuować współpracę w ramach Platformy Sieci Klastrów BSR dla klastrów w regionie Morza Bałtyckiego.