SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Workshop for clusters

 |  Kategoria: Events

On October 22-23, 2021, SPCleantech participated in the cluster workshop „Methods and tools for increasing the competitiveness of Polish clusters” organized in the Puławy Science and Technology Park by SPCleantech’s partner, the Future Industry Platform.

The development of clusters after the COVID-19 pandemic is associated with many new challenges. Due to the changes taking place in the immediate vicinity, the rapidly advancing digitization of the economy, and the emphasis on introducing solutions aimed at climate protection, the current business model ceases to be effective and it is necessary to look for new sources of competitiveness. Therefore, it seems necessary to abandon the individual attitude in favor of solutions targeted at entire value chains operating in the economy.

Due to the anticipated challenges, the Future Industry Platform organized another project addressed to cluster coordinators.

During the PPP workshop, activities were presented that will help in the difficult task of carrying out an orderly digital transformation of cluster enterprises and preparing them for the upcoming changes.