SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Wizyta Green Tech Valley Cluster

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 14 kwietnia 2023 SPCleantech odwiedziła delegacja władz regionalnych, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji branżowych z kraju związkowego Styria w Austrii na czele z Barbarą Eibinger-Miedl, członkinią rządu kraju związkowego Styria ds. Gospodarki, Turystyka, Regiony, Nauka i badania. Celem wizyty było nawiązanie współpracy gospodarczej pomiędzy regionem południowej Polski a regionem Styrii w południowo-wschodniej części Austrii.

Jednym z gości jest Green Tech Valley GMBH, który jest jednym z największych klastrów w Austrii zajmujących się zieloną transformacją regionu Styrii.

Green Tech Valley, w południowej Austrii, jest hotspotem dla zielonych badań i rozwoju. Nad zielonymi rozwiązaniami przyszłości pracuje tu ponad 2300 naukowców. Ze wskaźnikiem badań przekraczającym 5% Dolina jest liderem w porównaniu z UE. Przyczyniają się do tego również same firmy: dostarczają dodatkowo 2/3 wyników badań. Szczególną siłą Doliny Zielonych Technologii są badania stosowane. Przemysł w Styrii i Karyntii nieustannie wyznacza nowe standardy w tej dziedzinie, napędzając powstawanie świeżych innowacji. Mapa badawcza Green Tech Valley zawiera podsumowanie wszystkich odpowiednich instytucji badawczych wraz z odpowiednimi osobami kontaktowymi.

Klaster Green Tech Valley koncentruje się na rozwiązaniach w zakresie klimatu i obiegu zamkniętego. Klaster znajduje się na południu Austrii i jest uznawany na całym świecie za ośrodek innowacyjnych technologii energetycznych i środowiskowych.

Klaster Green Tech inicjuje wzrost poprzez innowacje. Skupia około 220 firm i instytucji badawczych kształtujących zielone rozwiązania przyszłości. Z 20 światowymi liderami technologicznymi w odległości godziny jazdy, lokalizacja ta stanowi jedno z największych skupisk firm w tej branży.

Klaster Green Tech Valley powstał w 2005 roku. 11-osobowy zespół zobowiązał się do realizacji Vision 100: One World. Zero węgla. Zero marnowania. Wspiera swoich 300 partnerów wiedzą branżową i szerokim zakresem usług. Celem jest utrzymanie i ciągłe wzmacnianie pozycji firm i instytucji badawczych z południowej Austrii oraz wzrost ich wiodącej, międzynarodowej pozycji technologicznej i rynkowej w dziedzinie technologii energetycznych i środowiskowych. Poprzez aktywne kojarzenie partnerów i transfer wiedzy, zespół klastra ułatwia i napędza rozwój zielonych innowacji w Green Tech Valley, technologicznym hotspocie nr 1 w zakresie ochrony klimatu i gospodarki o obiegu zamkniętym.