South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

Witamy Rec Alkaline Oy (FI)

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Witamy nowego członka z Finlandii firmę Rec Alkaline Oy. RecAlkaline Ltd. z Nivala (Fl) planuje wkrótce wejście na rynek polski.  Firma opracowała nową metodę recyklingu baterii alkalicznych, która ma najniższy pobór energii i najwyższy wskaźnik recyklingu na rynku.

Proces ten nie wytwarza ścieków oraz nie zanieczyszcza powietrza. W procesie produkcji cynk i mangan są wydobywane z masy i wchodzą w skład produkowanego płynu mikroelementarnego. Rec Alkaline Ltd. wraz z Fińskim Natural Resources Institute z powodzeniem przetestował możliwości korzystania z tego produktu końcowego jako źródła składników pokarmowych dla uprawy roślin. Współpraca doprowadziła do dalszego rozwoju odżywczego płynu stosowanego w uprawie roślin. Rec Alkaline Ltd. rozpoczęła budowę fabryki nawozów mikroelementarnych w Kärsämäki w Finlandii. Ta inwestycja angażująca 2.5 M eur będzie gotowa w 2017 roku.

Skuteczność

Metoda recyklingu Rec Alkaline umożliwia przyjazne dla środowiska i energooszczędne przetwarzanie zebranych baterii alkalicznych.

Cynk wpływa na powstawanie białka i węglowodanów w roślinach i jest niezbędny do wytwarzania hormonu wzrostu auksyny. W Finlandii stan zawartości cynku w gruntach ornych jest stosunkowo dobry, ale jest duże zapotrzebowanie na cynk na całym świecie. Szacuje się, że dwa miliardy ludzi cierpi z powodu niedoboru cynku, a rocznie około 63 miliony ludzi umiera z tego powodu. Efekt cieplarniany pogarsza sytuację, ponieważ zwiększone stężenie dwutlenku węgla w atmosferze prowadzi do redukcji zawartości cynku w paszy i uprawach.

Wiele gruntów rolnych w naszych krajach cierpi na niedobór manganu. Mangan uczestniczy w życiu roślin tworząc białko, a jego niedobór zmniejsza retencję azotu i fotosyntezę roślin, obnaża rośliny z liści i pogarsza wzrost korzeni.

Produkt końcowy

Produkt końcowy jest związkiem manganu, cynku, potasu, siarki i małej ilości stężenia miedzi i żelaza.

Folder_RecAlkaline_ENG