SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Witamy nowego członka SPCleantech – Yellow House English

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Witamy nowego członka SPCleantech, Yellow House English S.A. – spółkę rozwijającą Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future”. 

Umiejętność komunikacji jest wymogiem nie tylko dzisiejszych czasów, będzie również wymogiem przyszłego rynku pracy i to w jeszcze większym stopniu, niż jest wymagana dzisiaj. Aby się komunikować, nie wystarczy umieć mówić, trzeba mówić zrozumiale i w języku zrozumiałym przez osobę, z którą się komunikujemy. Nie ma żadnej wątpliwości, że język angielski jest językiem międzynarodowej komunikacji. I wbrew temu, co często słyszymy, nie musi to być język nam obcy, wystarczy tylko w odpowiednim momencie rozpocząć edukację językową. Dwujęzyczna populacja pracowników to wyższy wzrost ekonomiczny.

Korzyści społeczne długofalowe wynikają z powszechnego wychowania nowych generacji Polaków w naturalnym otoczeniu dwóch języków, co w rezultacie doprowadzi do:

 • wzrostu inwestycji zagranicznych w Polsce – wyjątkowy w skali światowej kapitał ludzki
 • zwiększenia się liczby polskich innowacyjnych przedsiębiorstw o zasięgu globalnym
 • większej aktywności i wpływów Polaków w międzynarodowych środowiskach i instytucjach naukowych, politycznych, kulturalnych oraz biznesowych
 • podniesienia poziomu debaty publicznej – osoby dwujęzyczne cechuje większa empatia i umiejętność słuchania interlokutora
 • oszczędności związanych z ochroną zdrowia – opóźnienie skutków poważnych chorób neurologicznych.

Proces wychowania dzieci w dwujęzyczności najlepiej zacząć w okresie od urodzenia do trzeciego roku życia dziecka i konsekwentnie prowadzić poprzez przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne. Jeżeli zostanie przeprowadzony prawidłowo, to najpóźniej od ok. 10. roku życia dziecko powinno być dwujęzyczne, w tym znaczeniu, że może przyjmować, przetwarzać i generować informacje w obu językach, przy czym w tym drugim głównie w obszarze swoich zainteresowań.

Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future” to uniwersalny program, który pomaga każdemu dziecku opanować język angielski na poziomie dwujęzyczności i czerpać z tego wszelkie możliwe korzyści. Program jako rozwiązanie systemowe adresowany jest do osób odpowiedzialnych za politykę zdrowotną, społeczną i edukacyjną, w tym również do kierujących placówkami dla dzieci w okresie szczególnej wrażliwości językowej (0-6/8).

Program Powszechnej Dwujęzyczności pomaga dzieciom stać się dwujęzycznymi w sposób naturalny, poprzez zabawy od najmłodszych lat. Promuje codzienne obcowanie z drugim językiem od urodzenia zarówno w domu, jak i placówce. Drugim językiem jest angielski.  W tym zakresie kluczową sprawą jest współpraca z wyspecjalizowanym wydawcą – Yellow House English zapewnia twórcze i systemowe rozwiązania, które są bardzo  lubiane przez dzieci i jednocześnie pozwalają realizować  cele Programu w wymiarze międzynarodowym.