SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Witamy nowego członka – KMS

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Na początku maja 2021 SPCleantech pozyskał nowego, cennego członka Fundację – Kraków Miastem Startupów (KMS). Celem działania Fundacji jest wspieranie startupów poprzez budowanie relacji między nimi a biznesem, administracją rządową i uczelniami wyższymi.

Fundacja jest organizacją pozarządową, która podejmuje także działania szkoleniowe i edukacyjne dla osób prowadzących lub planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W ciągu 6 lat działalności Fundacji zorganizowano kilkaset konferencji, szkoleń i imprez networkingowych; wyposażono w wiedzę kilka tysięcy osób; wypuszczono w świat wiele innowacyjnych przedsiębiorstw i… wydano książkę! 

Pierwszy krakowski przewodnik startupowy – prezentuje mapę naszego ekosystemu i bazę wiedzy gromadzonej przez ostatnie lata. Stanowi ono inspirację do postawienia pierwszych kroków w świecie innowacyjnego biznesu, jak również zawiera zbiór cennych informacji nie tylko dla początkujących. 

NETWORKING
Na co dzień Fundacja obraca się w startupowym i biznesowym community, działa wspólnie z nimi.

STARTUPOWA ATMOSFERA
Fundacja pracujemy nad projektami z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, które aktywizują młodzież i studentów, którzy stawiają pierwsze kroki w karierze zawodowej.

COWORK
Biuro Fundacji jest zlokalizowane przy ul. Łobzowskiej 16/5, w centrum Krakowa. Fundacja tworzy przestrzeń pracy i inspiracji, z dostępem do wiedzy i doradztwa biznesowego przy kawie. 

WSPÓŁPRACA Z NGO
Fundacja wspiera merytorycznie organizacje pozarządowe przy wnioskach o dofinansowanie oraz organizację projektów. 

REALIZACJA PROJEKTÓW
Fundacja rowadzi szkolenia dla studentów w ramach JUPI, akceleruje startupy w KITS, uczy młodzież przedsiębiorczości w AMP, rozmawia z ekspertami w #ChatwithKMS. 

DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ BIZNESOWĄ
Wymiana doświadczeń i wiedzy jest dla Fundacji bardzo ważna! W mediach społecznościowych Fundacja komentuje bieżące wydarzenia w ekosystemie startupowym.