SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Witamy nowego członka – IT for Carbon Footprint Foundation

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Każda akcja, którą wykonujemy w sieci w postaci strumienia danych przepływa przez centra danych i ich serwerownie. Składają się na nie infrastruktura techniczna (tj. maszyny) oraz mechanizmy bezpieczeństwa zapobiegające przestojom i awariom. Oprócz ogromnej ilości energii potrzebnej do ciągłego zasilania urządzeń, samo pomieszczenie musi być stale wentylowane i chłodzone. Te czynniki oraz fakt, że istnieją miliony centrów danych, stanowią około 4% światowego zużycia energii elektrycznej.


Fundacja IT for Carbon Footprint powstała w 2021 roku. Obserwując globalne zmiany i śmiało postępujący rozwój technologiczny zwraca uwagę na pomijany do tej pory aspekt – cyfrowy ślad węglowy.

Przyszłość jest w naszych rękach, dlatego najważniejszym aspektem działalności Fundacji jest budowanie przestrzeni wymiany wiedzy, doświadczeń, spostrzeżeń, technologii i know-how.

Założyciele wierzą, że tylko poprzez współpracę są w stanie mieć realny wpływ na świadomość w obszarze IT, co zaowocuje większą dbałością w korzystaniu z rozwiązań IT.

Fundacja buduje merytoryczne źródło informacji na temat #digitalcarbonfootprint publikując informacje na ten temat. Promują wzorcowe postawy firm, osób ze świata IT oraz partnerów poprzez podcast IT for Carbon Footprint. Wspierają rozwój i promocję najnowocześniejszych technologii, które zmniejszają cyfrowy ślad węglowy.