South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.

Więcej na temat ICEI Allience

Witamy nowego członka – IT for Carbon Footprint Foundation

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Każda akcja, którą wykonujemy w sieci w postaci strumienia danych przepływa przez centra danych i ich serwerownie. Składają się na nie infrastruktura techniczna (tj. maszyny) oraz mechanizmy bezpieczeństwa zapobiegające przestojom i awariom. Oprócz ogromnej ilości energii potrzebnej do ciągłego zasilania urządzeń, samo pomieszczenie musi być stale wentylowane i chłodzone. Te czynniki oraz fakt, że istnieją miliony centrów danych, stanowią około 4% światowego zużycia energii elektrycznej.


Fundacja IT for Carbon Footprint powstała w 2021 roku. Obserwując globalne zmiany i śmiało postępujący rozwój technologiczny zwraca uwagę na pomijany do tej pory aspekt – cyfrowy ślad węglowy.

Przyszłość jest w naszych rękach, dlatego najważniejszym aspektem działalności Fundacji jest budowanie przestrzeni wymiany wiedzy, doświadczeń, spostrzeżeń, technologii i know-how.

Założyciele wierzą, że tylko poprzez współpracę są w stanie mieć realny wpływ na świadomość w obszarze IT, co zaowocuje większą dbałością w korzystaniu z rozwiązań IT.

Fundacja buduje merytoryczne źródło informacji na temat #digitalcarbonfootprint publikując informacje na ten temat. Promują wzorcowe postawy firm, osób ze świata IT oraz partnerów poprzez podcast IT for Carbon Footprint. Wspierają rozwój i promocję najnowocześniejszych technologii, które zmniejszają cyfrowy ślad węglowy.