South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech ma ogromną przyjemność poinformować, że nasza aplikacja, złożona 26 lutego 2020 roku do programu
UE Erasmus + Knowledge Alliance, została wybrana do dofinansowania z UE.
Nasza propozycja otrzymała 82/100 punktów i została wybrana spośród 216 kwalifikujących się wniosków (łącznie 30 wybranych). To naprawdę dobry wynik!

Czas trwania projektu to 01.01.2021 - 31.12.2023. Musimy teraz trzymać kciuki, aby okoliczności pozwoliły nam wszystkim spotkać się osobiście w Lipsku na spotkaniu inauguracyjnym w styczniu.

Tytuł projektu to

“IMPACT / Building values-based innovation cultures for sustainable business impact” 

z wizją przewidywania przyszłości nauczania i szkolenia w zakresie kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: ERASMUS+ Knowledge Alliance

Witamy nowego członka – IT for Carbon Footprint Foundation

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Każda akcja, którą wykonujemy w sieci w postaci strumienia danych przepływa przez centra danych i ich serwerownie. Składają się na nie infrastruktura techniczna (tj. maszyny) oraz mechanizmy bezpieczeństwa zapobiegające przestojom i awariom. Oprócz ogromnej ilości energii potrzebnej do ciągłego zasilania urządzeń, samo pomieszczenie musi być stale wentylowane i chłodzone. Te czynniki oraz fakt, że istnieją miliony centrów danych, stanowią około 4% światowego zużycia energii elektrycznej.


Fundacja IT for Carbon Footprint powstała w 2021 roku. Obserwując globalne zmiany i śmiało postępujący rozwój technologiczny zwraca uwagę na pomijany do tej pory aspekt – cyfrowy ślad węglowy.

Przyszłość jest w naszych rękach, dlatego najważniejszym aspektem działalności Fundacji jest budowanie przestrzeni wymiany wiedzy, doświadczeń, spostrzeżeń, technologii i know-how.

Założyciele wierzą, że tylko poprzez współpracę są w stanie mieć realny wpływ na świadomość w obszarze IT, co zaowocuje większą dbałością w korzystaniu z rozwiązań IT.

Fundacja buduje merytoryczne źródło informacji na temat #digitalcarbonfootprint publikując informacje na ten temat. Promują wzorcowe postawy firm, osób ze świata IT oraz partnerów poprzez podcast IT for Carbon Footprint. Wspierają rozwój i promocję najnowocześniejszych technologii, które zmniejszają cyfrowy ślad węglowy.