South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech ma ogromną przyjemność poinformować, że nasza aplikacja, złożona 26 lutego 2020 roku do programu
UE Erasmus + Knowledge Alliance, została wybrana do dofinansowania z UE.
Nasza propozycja otrzymała 82/100 punktów i została wybrana spośród 216 kwalifikujących się wniosków (łącznie 30 wybranych). To naprawdę dobry wynik!

Czas trwania projektu to 01.01.2021 - 31.12.2023. Musimy teraz trzymać kciuki, aby okoliczności pozwoliły nam wszystkim spotkać się osobiście w Lipsku na spotkaniu inauguracyjnym w styczniu.

Tytuł projektu to

“IMPACT / Building values-based innovation cultures for sustainable business impact” 

z wizją przewidywania przyszłości nauczania i szkolenia w zakresie kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: ERASMUS+ Knowledge Alliance

Witamy nowego członka – Carbon Footprint Foundation

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Zmiany klimatyczne to nie problem przyszłości – już teraz odczuwamy ich konsekwencje. Według raportów IPCC (Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu) emisje dwutlenku węgla w największym stopniu przyczyniają się do obecnej sytuacji, a jedynym sposobem na uniknięcie katastrofalnych skutków jest drastyczne zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych, które uwalniamy do atmosfery. To moment, w którym cały świat stoi przed jednym z największych wyzwań w historii ludzkości.


Fundacja Carbon Footprint, założona na początku 2019 roku, to odpowiedź na te właśnie wyzwania. Fundacja działa na rzecz budowania świadomości społecznej poprzez projekty edukacyjne i publikację merytorycznych treści. Współpracując z innymi organizacjami pozarządowymi, odpowiedzialnym biznesem i ekspertami, współtworzy platformę do wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania zrównoważonych rozwiązań. Wierzy, że skoordynowane wysiłki ludzi z różnych środowisk oraz edukacja społeczna są kluczem do wprowadzenia realnych zmian skutecznie zapobiegających kryzysowi klimatycznemu.

 

MISJA, WIZJA I CELE
Fundacja jest pierwszą fundacją w Europie Środkowo-Wschodniej, która podjęła tematykę śladu węglowego na taką skalę. Od 2019 roku buduje wspólnotę ludzi świadomych, którzy zostawią po sobie tylko dobry ślad. Swoją misję realizuje poprzez dostarczanie merytorycznych treści i autorskich narzędzi kalkulacyjnych – dla jednostki i biznesu.

Fundacja udowadnia, że ochrona klimatu i neutralność klimatyczna nie stoją na przeszkodzie rozwojowi gospodarczemu, a jedynie wyznaczają jego nowe, zrównoważone kierunki. Założyciele dążą do tego, by jak najwięcej przedsiębiorstw mierzyło swój ślad węglowy, raportowało emisje i redukowało je, a działania proklimatyczne stały się standardem w biznesie, polityce i szeroko rozumianym zarządzaniu. Mimo, że ochrona środowiska jest obecna w dyskusji społecznej od trzech dekad widzimy stałą potrzebę poszerzania świadomości ekologicznej i wspólnego przeciwdziałania katastrofie klimatycznej. By końcowo poprawić jakość życia ludzi.