SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Witamy nowego członka – Carbon Footprint Foundation

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Zmiany klimatyczne to nie problem przyszłości – już teraz odczuwamy ich konsekwencje. Według raportów IPCC (Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu) emisje dwutlenku węgla w największym stopniu przyczyniają się do obecnej sytuacji, a jedynym sposobem na uniknięcie katastrofalnych skutków jest drastyczne zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych, które uwalniamy do atmosfery. To moment, w którym cały świat stoi przed jednym z największych wyzwań w historii ludzkości.


Fundacja Carbon Footprint, założona na początku 2019 roku, to odpowiedź na te właśnie wyzwania. Fundacja działa na rzecz budowania świadomości społecznej poprzez projekty edukacyjne i publikację merytorycznych treści. Współpracując z innymi organizacjami pozarządowymi, odpowiedzialnym biznesem i ekspertami, współtworzy platformę do wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania zrównoważonych rozwiązań. Wierzy, że skoordynowane wysiłki ludzi z różnych środowisk oraz edukacja społeczna są kluczem do wprowadzenia realnych zmian skutecznie zapobiegających kryzysowi klimatycznemu.

 

MISJA, WIZJA I CELE
Fundacja jest pierwszą fundacją w Europie Środkowo-Wschodniej, która podjęła tematykę śladu węglowego na taką skalę. Od 2019 roku buduje wspólnotę ludzi świadomych, którzy zostawią po sobie tylko dobry ślad. Swoją misję realizuje poprzez dostarczanie merytorycznych treści i autorskich narzędzi kalkulacyjnych – dla jednostki i biznesu.

Fundacja udowadnia, że ochrona klimatu i neutralność klimatyczna nie stoją na przeszkodzie rozwojowi gospodarczemu, a jedynie wyznaczają jego nowe, zrównoważone kierunki. Założyciele dążą do tego, by jak najwięcej przedsiębiorstw mierzyło swój ślad węglowy, raportowało emisje i redukowało je, a działania proklimatyczne stały się standardem w biznesie, polityce i szeroko rozumianym zarządzaniu. Mimo, że ochrona środowiska jest obecna w dyskusji społecznej od trzech dekad widzimy stałą potrzebę poszerzania świadomości ekologicznej i wspólnego przeciwdziałania katastrofie klimatycznej. By końcowo poprawić jakość życia ludzi.