SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

„Wiosna na rynku pracy”

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniu 04.06.2024 SPCleantech uczestniczył w wydarzeniu zorganizowanym przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego „Wiosna na rynku pracy”. W ramach wydarzenia zorganizowano warsztaty dotyczące budowania własnej kariery oraz pomocy w osiąganiu celów poprzez zwiększenie samoświadomości w podejmowaniu zmian zawodowych, motywacji i zdolności do autorefleksji i skuteczności w poszukiwaniu pracy i zmiany zawodowej.

W róznych salach odbyły się spotkania na tematy:

 • Targi pracy i edukacji
 • Posiedzenie Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Osób Młodych
 • Strefa indywidualnych konsultacji doradczych
 • „W śwoiecie zawodów”
 • Konferencja „Kalejdoskop możliwości”
 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
 • „Rodzicielstwo i kariera”
 • Seminarium „Wykorzystaj potencjał zawodowy”

Prezes SPCleantech, Janusz Kahl przedstawił podczas jednej z sesji nowe inicjatywę klastra – OSS krk HubRenowacji oraz Małopolskie Forum Współpracy właścicieli domów, zarządców budynków wielomieszkalnych oraz gmin w zakresie charakterystyki energetycznej budynków oraz z tym związanych termomodernizacji i renowacji budynków.

Prelegent podkreślił w swoim wystąpieniu fakt, że do realizacji Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków (DSRB) potrzebni będą wykwalifikowani pracownicy w branży budowlanej, których dzisiaj brak:

 • budowlańcy w liczbie 182 tys. robotników. Szacuje się,że aktualnie na rynku w termomodernizacji działa 40–45 tys. robotników; konieczne będzie więc przygotowanie dodatkowo 140 tys.
 • instalatorzy sanitarni, których liczbę szacuje się na 86 tys.robotników. Aktualnie w termomodernizacji pracuje ok. 21–22 tys. robotników
 • instalacje elektryczne w termomodernizacji realizowanesą aktualnie przez 13,2 tys. robotników elektrycznych, a w najbliższych latach zapotrzebowanie na elektrykówbędzie szybko wzrastać do 60–66 tys. Przyczyn jest wiele, a do najważniejszych należą: rozszerzenietermomodernizacji o PV, oświetlenie, urządzeniapomocnicze, stosowanie pomp ciepła, modernizacjęprzyłączy elektrycznych
 • wzrasta rynek Gruntowy Wymiennik Ciepła (GWC-rekupereacja), w związku z tym liczba pracownikówwykonujących nawierty wzrośnie z 18–20 tys. do 45 tys., pod warunkiem utrzymania kierunku w UE
 • wzrasta zapotrzebowanie na audyty energetyczne,świadectwa charakterystyki energetycznej i paszportybudynków. Przewiduje się, że liczba audytorów możeosiągnąć nawet 6 tys. specjalistów. Przyczyną wzrostubędzie liczba budynków do termomodernizacji, zmianawymagań prawnych z metody miesięcznej na godzinowąwymagać będzie zwiększonych nakładów czasowych,które wydłużą wykonanie świadectwa charakterystykienergetycznej oraz opracowanie audytów energetycznych,zwłaszcza dla budynków pod ochroną konserwatorską
 • do realizacji termomodernizacji na tak ogromną skalępotrzeba będzie doradców technicznych, których liczbamoże przekroczyć 6,5 tys. pracowników
 • przewiduje się, że kadra techniczna wymagana do realizacjistrategii renowacji wynosić będzie ok. 28 tys. architektówkosztorysantów, konstruktorów, instalatorów sanitarnychi elektrycznych

Ostatecznie przy realizacji strategii renowacji trzeba będziezaangażować ok. 380–400 tys. osób. Szacuje się,że aktualnie w ramach termomodernizacji pracuje ok. 85–110 tys. pracowników wszystkich branż.