SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Webinar „Przyszłość fotowoltaiki/pomp ciepła? Rozwiązania dla dostępności”

 |  Kategoria: Wydarzenia

SPCleantech uczestniczył 23.06.2022 w kolejnym spotkaniu branżowym w formuje THINKTANK o tematyce „Przyszłość fotowoltaiki/pomp ciepła? Rozwiązania dla dostępności” jako wsółorganizator wydarzenia.

Fotowoltaika i pompa ciepła to połączenie, które pozwala na uzyskanie samowystarczalności energetycznej. Fotowoltaika umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o promieniowanie słoneczne, co obniża rachunki za prąd i uniezależnia od jego dostaw od zewnętrznych firm.

Z kolei pompa ciepła zapewnia darmową energię cieplną, pozwalającą na ogrzewanie budynków, podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, a także na chłodzenie pomieszczeń. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to oszczędności, bezpieczeństwo, niezależność oraz ekologia. Podczas webinaru poruszono wszyskie te aspekty.

Po otwarciu spotkania przez Małgorzatę Fedorczak z MCBE, dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK – Kierownik Projektu „Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności” została poproszona o wyjaśnienie jak wprowadzanie takich rozwiązań wpływa na dostępność, w szczególności podkreślając aspekt ekonomiczny osób np. z niepełnosprawnością.

Dr Jacek Biskupski, Prezes zarządu Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV pracujący jako wykładowca PK I AGH i posiadający uprawnienia projektanta/instalatora systemów PV (UDT), Certyfikatora Energetycznego (PK), Instalatora Pomp ciepła i PV podzielił się swoimi doświadczeniami nie tylko jako ekspert, ale także użytkownik domu nZEB w Jerzmanowicach.

Następnie Janusz Kahl, prezes SPCleantech zwrócił uwagę na aspekt globalny związany z aktualną sytuacją na Ukrainie i przedstawił szczegóły najnowszej inicjatywy w formie Komunikatu Komisji Europejskiej REPowerEU i planu dot. działań nadzwyczajnych mających na celu zwiększenie odporności ogólnounijnego systemu energetycznego w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

 Po tym wystąpieniu Prof. Elżbieta Radziszewska-Zielina z Katedry Zarządzania w Budownictwie, która jednocześnie jest kierownikiem Zespołu Optymalizacji Procesów Inżynierskich w Centrum Doskonalenia Badań Naukowych PK przedstawiła jakie inicjatywy naukowe w obszarze fotowoltaiki realizowane są obecnie na PK i czy PK jest przygotowana ekspercko na świadczenie takich usług dla otoczenia społeczno-gospodarczego.

Dr Małgorzata Fedorczak Cisak przedstawiła jak w najbliższych latach rozwijać będzie się fotowoltaika zintegrowana z budynkiem. To całkiem inny rodzaj instalacji od tych, które instaluje się obecnie. Tego typu instalacje będą wymagać innego podejścia od instalatorów i architektów i spytała czy to jest przyszłość budownictwa?

Prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, Prodziekan ds. nauki WA PK Usłyszeliśmy już o różnych badaniach naukowych realizowanych na uczelni opowiedziała czy ta tematyka ma odzwierciedlenie także w programie studiów na jej Wydziale lub w innych działaniach np. kół naukowych i podkreśliła, że młodzi architekci opuszczający mury PK wspaniale umieją projektować budynki z zastosowaniem nowych rozwiązań. 

Dr hab. inż. arch. Przemysław Markiewicz-Zahorski, prof. PK opowiedział jak wygląda obecnie sytuacja z projektowaniem budynków w kontekście fotowoltaiki i pomp ciepła i o wymogach klientów decydujących się na takie rozwiązania.

Beata Sadowska przedstawiła jak z pozycji przeciętnego Kowalskiego w sytuacji rosnących cen energii wyglądają oszczędności związane z zastosowaniem omówionych rozwiązań na przykładzie domu o powierzchni 200 m.kv. z 4-osobową rodziną.

Na zakończenie Monika Firlej, która prowadziła webinar oraz Patrycja Haupt podziękowały za udział w spotkaniu i zaprosiły na następne spotkanie 28.06.2022.