SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Warsztaty IMPACT w SPCleantech

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniach 13 – 14.02.2023 odbędą się w NordicHouse warsztaty organizowane przez SPCleantech oraz Politechnikę Krakowską w ramach unijnego projektu ERASMUS+ “IMPACT / Building values-based innovation cultures for sustainable business impact”.

Podczas spotkania odbędzie się dyskusja na temat wyzwań i barier dla innowacji zorientowanych na zrównoważony rozwój, które to bariery zostały zidentyfikowane podczas wywiadów z uczestnikami warsztatów. Celem warsztatów będzie wypracowanie uniwersalnych metod postępowania, które mogą stanowić materiał edukacyjny przeznaczony m.in. dla studentów i przedsiębiorców.

Program ERASMUS +, a także projekt IMPACT promują otwarty dostęp do materiałów edukacyjnych, dokumentów i mediów audiowizualnych opracowanych i wyprodukowanych w czasie trwania projektu, co daje szerszej społeczności możliwość uzyskania swobodnie dostępnych materiałów i czerpania korzyści z nowo uzyskanych wyników i wiedzy.

Ambicją IMPACT jest pobudzanie innowacji i przedsiębiorczości w oparciu o wartości zrównoważonego rozwoju oraz ułatwianie zmiany kulturowej w całej organizacji w kierunku bardziej zrównoważonych procesów innowacyjnych.

Agenda spotkania

10.00 – 11.00           Wprowadzenie

 • informacja o projekcie IMPACT
 • omówienie dotychczasowych wyników projektu z różnych krajów, przedstawienie zagadnień
 • przedstawienie zagadnień, które są najważniejsze dla polskich firm.

11.00 – 12.00           Uwarunkowania wprowadzania innowacji zorientowanych na zrównoważony rozwój:

 • spełnienie wymagań rynku i przepisów prawa: szanse i bariery
 • bariery wynikające z ograniczonych zasobów oraz odmiennych systemów wartości: LUDZIE

12.00 – 12.30           Lunch

12.30 – 14.00           Uwarunkowania wprowadzania innowacji zorientowanych na zrównoważony rozwój:

 • bariery wynikające z ograniczonych zasobów oraz odmiennych systemów wartości: TECHNOLOGIA
 • bariery wynikające z ograniczonych zasobów oraz odmiennych systemów wartości: ORGANIZACJA
 • bariery wynikające z ograniczonych zasobów oraz odmiennych systemów wartości: OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE I DOSTĘP DO KAPITAŁU

14.00 – 15.00           Poszukiwanie metod uniwersalnych dla wszystkich partnerów