SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Webinarium: Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce

 |  Kategoria: Wydarzenia

SPCleantech zorganizował 12.03.2021 we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski oraz członkiem klastra GRUPA4BIM bezpłatne Webinarium pt.: „Cyfryzacja Procesu budowlanego w Polsce. Stan wdrożenia BIM – zmiany w Prawie Budowlanym i konieczność dostosowania Urzędów do elektronicznego procedowania dokumentacji budowlanej”.

Webinarium było dedykowane dla pracowników administracji publicznej. Naszkicowaliśmy w nim szerszą perspektywę zmian zachodzących w budownictwie, główne założenia „Mapy drogowej dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych” oraz zmiany w Prawie budowlanym i Prawie zamówień publicznych.

Prowadzący: Krzysztof Knapik, GRUPA4BIM

Zagadnieniami BIM zajmuje się od 2008 roku. Doświadczenie związane z projektowaniem i BIM zdobywał podczas pracy w duńskiej firmie NIRAS oraz dla dystrybutora oprogramowania Autodesk w Polsce. Od początku kariery zawodowej łączy doświadczenie praktyczne ze szkoleniowym, posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz uprawnienia pedagogiczne.
Obecnie skupia się na zarządzaniu projektami (posiada certyfikat Prince2) oraz aspektach wykorzystania zwinnych metod zarządzania (Agile) w inwestycjach realizowanych zgodnie z metodyką BIM.
Autoryzowany Trener Autodesk.