SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Unijny projekt członka SPCleantech-BLOK Architekci

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Poprzez uczestnictwo w różnych projektach unijnych SPCleantech zdobywa wiedzę i doświadczenie we współpracy międzynarodowej. To samo dotyczy udziału naszych członków, poprzez co zarówno SPCleantech jak i inni członkowie i partnerzy klastra mogą odnieść wiele korzyści. Wspaniałym przykładem jest uczestnictwo członka SPCleantech, BLOK Architekci, który od grudnia 2020 uczestniczy w projekcie w Ramach HORIZON 2020, PRELUDE – Prescient building Operation utilizing Real Time data for Energy Dynamic Optimization (PL: Precyzyjna obsługa budynku z wykorzystaniem danych w czasie rzeczywistym dla optymalizacji dynamiki energetycznej).

W projekcie bierze udział 21 partnerów – Konsporcjum z różnych kraji europejskich i jest prowadzony przez Uniwesytet w Aalborg w Danii. Projekt rozpoczął się w grudniu 2020 i potrwa do maja 2024.
 
Na czym to polega
 
Firmy (wśród nich BLOK) opracowują różne rozwiązania i ich wdrożenie w celu optymalizacji energii na różnych budynkach – democasach w Unii Europejskiej. BLOK Architekci opracowują projekt na budynku biurowym na ul. Szlak 65.
 
Celem Prelude jest opracowanie projektu „obsługi budynku” i jego automatyzacji tak by był efektywny energetycznie. 
Wspólnie z partnerami projektu BLOK Architekci pracuje nad wdrożeniem inteligentnych rozwiązań, które pomogą uzyskać jak najlepsze efekty inteligentnego budynku.
 
GŁÓWNE CECHY
 
 • minimalizacja zużycia energii dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii (modele dynamiczne, big data, analityka danych, analityka predykcyjna, sztuczna intelligencji
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii i ich konsekwentne wykorzystanie
 • redukcja śladu węglowego
 • poprawa komfortu i jakości środowiska wewnętrznego = poziom zadowolenia użytkowników
 • obniżenie kosztów konserwacji.
 • rozwiązania IoT
 • wszechstronność i możliwość powielania rozwiązań 
 • usługa optymalizacji proaktywnej
Krajowa i międzynarodowa promocja projektu daje możliwość edukowania większej grupy społecznej nie tylko związanej z sektorem budownictwa choć na to kładzie się  największy nacisk.