SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Szkolnie: Cyfryzacja zasobów

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech
SPCleantech organizuje we współpracy z członkiem klastra Grupa4BIM oraz Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski cykl szkoleń w formie webinariów na temat „Cyfryzacja zasobów i zarządzania aktywami”.
Pierwsze szkolenie będzie miało miejsce w środę, 29.03.2023 o godz 10.00.

Zarejestruj się na:
 

Szkolenie ma na celu pokazać korzyści z cyfryzacji zasobów i centralizacji repozytorium danych. Szybki dostęp do pełnej i kompleksowej informacji to bardziej efektywne zarządzanie aktywami. Cyfryzacja zarządzania budynkami oraz wspomagające narzędzia informatyczne pozwalają na duże oszczędności związane z zarządzaniem nieruchomościami, optymalizacji zużycia energii i prac serwisowych. 

Szkolenie przedstawi również stan prawny związany z cyfryzacją procesu budowlanego w Polsce oraz najlepsze praktyki zwinnego i szczupłego zarządzania projektami.

 1. Wstęp do cyfryzacji aktywów dla podmiotu publicznego i prywatnego 
  różne podejścia do cyfryzacji
 • co można cyfryzować
 • najczęstsze przykłady wykorzystania
 • korzyści z cyfryzacji aktywów

2. Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce 

 • BIM Standard PL
 • Mapa drogowa wdrożenia BIM w Polsce – Ministerstwo rozwoju
 • BIM – nowe podejście do zamówień publicznych w sektorze budowlanym Urzędu Zamówień Publicznych

3. Cyfryzacja i optymalizacja zarządzania budynkami

 • Stopnie rozwoju cyfryzacji aktywów 
 • Wykorzystanie procesów ISO 19650-3 do określenia wymagań informacyjnych 
 • Technologie wspomagające cyfryzację
 • Scenariusz przygotowania cyfrowych modeli zasobów

4. Korzyści z wykorzystania cyfrowych modeli

 • Studium przypadku dla zobrazowania potencjału digitalizacji aktywów. 
 • Model cyfrowy jako źródło danych
 • Platforma łącząca model cyfrowy i Zarządzanie obiektami budowlanymi.
 • Przykłady zarządzania aktywów dla wybranych obiektów 

5. Zwinne i szczupłe zarządzanie projektami z wykorzystaniem 

 • Wstęp do Lean i Agile
 • Lean Construction
 • Najlepsze praktyki zarządzania wspomagające cyfryzację procesów budowlanych

6. Źródła finansowania cyfryzacji aktywów dla podmiotu publicznego i prywatnego