SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Światowy Kongres UIA 2023 w Kopenhadze

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech został razem z NordicHouse w Krakowie mianowany ambasadorem w Polsce Światowego Kongresu UIA 2023, który odbędzie się w Kopenhadze, DK.

Światowy Kongres UIA 2023 Kopenhaga odbędzie się w dniach 2-6 lipca 2023 r. w Kopenhadze i zgromadzi tysiące uczestników z globalnej społeczności architektonicznej. Prosimy Was, jako naszą lokalną społeczność, o wzięcie udziału w tym wydarzeniu i podzielenie się swoją pracą.

Światowy Kongres UIA 2023 w Kopenhadze będzie promował, dyskutował, tworzył i prezentował architekturę jako kluczowe narzędzie do osiągnięcia 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) ONZ do 2030 roku. Track of the UIA World Congress 2023 Kopenhaga wysłała zaproszenie do składania dokumentów, w którym pyta, w jaki sposób architektura może aktywować swoją głęboką sprawczość w kształtowaniu naszych społeczeństw i jej potencjał dla zrównoważonej, sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości dla wszystkich.

Organizatorzy pytają, w jaki sposób krytycznie zaangażowane projektowanie, kształtowanie polityki i wszechstronne zrozumienie celów zrównoważonego rozwoju mogą rzucić wyzwanie sposobowi, w jaki architektura pojmuje, kształtuje i zmienia równowagę społeczno-środowiskową, w której żyjemy. Za pomocą tego zaproszenia do składania dokumentów dąży do UIA World Congress 2023 Copenhagen Science Track łączenie wiedzy z badań, praktyki i edukacji, aby prowokować nowe perspektywy, nowe sojusze i konkretne działania.

Ścieżka Naukowa Światowego Kongresu UIA 2023 w Kopenhadze powołała Komitet Naukowy składający się z 17 wiodących międzynarodowych badaczy i praktyków, którzy reprezentują szereg architektonicznych ekspertyz i kontekstów. Komitet Naukowy sformułował zaproszenie do składania artykułów w ramach 6 paneli naukowych, które określają wzajemne powiązania 17 celów zrównoważonego rozwoju i określają kluczowe tematy

Panel 1: Projekt na rzecz dostosowania do klimatu
Panel 2: Projekt do ponownego przemyślenia zasobów
Panel 3: Projektowanie dla odpornych społeczności
Panel 4: Projektowanie dla zdrowia
Panel 5: Projektowanie na rzecz włączenia
Panel 6: Projektowanie partnerstw na rzecz zmian

Komitet Naukowy będzie kuratorował program prezentacji badawczych podczas Światowego Kongresu UIA 2023 w Kopenhadze oraz redagował materiały z kongresu, które zostaną opublikowane przez wydawnictwo Springer.

Zaproszenie do składania artykułów jest mile widziane od naukowców, niezależnych badaczy, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, praktyków i decydentów politycznych, aby zachęcić do wymiany i uczenia się w ramach różnych silosów wiedzy i praktyki. Komitet Naukowy zaprasza do składania wniosków w kilku formatach, aby umożliwić włączenie głosów, które nie są powszechnie częścią dyskursu akademickiego i zawodowego, podkreślając, że różnorodne doświadczenia i wiedza są niezbędne do wyrażenia określonej architektury agencji, która ma przyczynić się do osiągnięcia 17 celów zrównoważonego rozwoju.