Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Spotkanie platformy XR

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

11.02.2020 odbyło się kolejne spotkanie platformy XR (VR, AR i MR). Na początku spotkania Romain Rebour, prezes i członek zarządu French Tech Cracovie przedstawił filię francuskiej organizacji rządowej French Tech, pierwszej i jedynej w Europie Centralno-Wschodniej, jej cele, strategię oraz zadania. W dalszej części spotkania SPCleantech przedstawił aplikację do Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), zadanie 3.3.1 zatytułowane „Promocja i wsparcie małopolskich MŚP o wysokim potencjale innowacyjnym i eksportowym na rynkach skandynawskich”. Ze względu na rozpowszechnianie się koronawirusa w spotkaniu nie mogła uczestniczyć Magdalena Sroka z Alvernia Planet, która miała przedstawić obecny stan zaawansowania projektu w Alwernii. Liczymy na szczegółowe informacje podczas następnego spotkania. 

Celem projektu zaproponowanego przez SPCleantech w ramach promocji gospodarczej regionu Małopolski jest:

  • Promocja oferty gospodarczej regionu
  • Wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne
  • Promocja innowacyjności
W ramach zaplanowanych działań proponujemy:
 
  • udział przedsiębiorców w misjach gospodarczych: przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów zagranicznych przedstawicieli MŚP małopolskich na spotkania z przedstawicielami firm skandynawskich. Wyjazdy do: Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii. Wyjazdy będą poprzedzone analizami rynków docelowych.
  • udział małopolskich przedsiębiorców z branży Zrównoważone Budownictwo / VR, AR, MR, ICT w targach zagranicznych. W obydwu latach realizacji projektu (2021 i 2022) – przedsiębiorcy z obu branż będą uczestniczyli w pierwszych w danym roku targach jako goście (targi bez wystawiennictwa), a w drugich jako wystawcy (targi z wystawiennictwem).
  • wizyty skandynawskich przedsiębiorców. Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie   dwudniowych wizyt wybranych partnerów skandynawskich u małopolskich przedsiębiorców.

Podczas spotkania Romain Rebour, prezes i członek zarządu French Tech Cracovie zaprezentował swoją organizację.

Co to jest French Tech?
French Tech to pseudonim francuskiego programu rządowego promującego i wspierającego start-upy, które jak wiemy przekształcają świat. Innymi słowy, jest to światowa społeczność, pomagająca sobie nawzajem w zwiększaniu skali i współpracy na francuskim rynku innowacji.
Utworzony w 2015 French Tech zrzesza około 51 miast certyfikowanych we Francji i 48 za granicą. Ich 900 członków, wspieranych przez 2 500 dyrektorów generalnych, codziennie tworzy światowej klasy ekosystem startupowy, dzieląc te same wartości. Stawia na różnorodność, skupia się na innowacyjnych technologiach i wspiera skalowanie nowych firm. W 2019 rząd francuski przekazał środki w wysokości 2 mln EUR, które udostępnione zostały społecznościom na finansowanie lokalnych inicjatyw, takich jak wydarzenia, partnerstwa, komunikacja i programy.
Główna siedziba, o nazwie French Tech Central, znajduje się na stacji F w Paryżu. Jest to największy kampus start-upowy na świecie, w którym znajdują się inkubatory School 42, Facebook, Google, Amazon, z 3 000 biurek na powierzchni 34 000 mkw.

Dlaczego French Tech w Krakowie?
Francja jest drugim inwestorem w Polsce (17,6 mld EUR w 2017), a w kraju działa 1300 francuskich firm zatrudniających bezpośrednio 250 000 pracowników. Francja jest zainteresowana tym rozwijającym się rynkiem, na którym powstaje wiele start-upów proponujących produkty i usługi potrzebne na Zachodzie. Misją Fren w ramach jednej oficjalnej organizacji.

Uruchomienie French Tech Cracovie, która jest nie tylko lokalną organizacją, ale jedyną społecznością obecną na terytorium Europy Środkowo-Wschodniej zostało pozytywnie przyjęte przez interesantów lokalnych. Daje to okazję do zwiększa zaangażowania i odpowiedzialności, a za razem pozwala na promowanie Krakowa jako głównego centrum technologicznego w tej części Europy, w której francuscy inwestorzy będą jeszcze bardziej widoczni.