SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Spotkanie Kick-off projektu CURIOST

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniach 17-18.06.2024 odbyło się spotkanie Kick-off projektu unijnego Interreg Central Europe, CURIOST. Partnerzy projektu spotkali się na pierwszym spotkaniu projektu CUROST na kampusie jednego z partnerów, Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie w celu zapoznania się oraz ustalenia programu i zasad współpracy podczas nadchodzących 30 miesięcy. Projekt został oficjalnie rozpoczęty z dniem 01.06.2024.

Partnerami w projekcie są:

 • Business Upper Austria, Österreich – partner wiodący
 • ConPlusUltra Ltd, Österreich
 • University of Economics in Bratislava, Slovensko
 • Chamber of Commerce and Industry, Magyarország
 • South Poland Cleantech Cluster Ltd., Polska
 • STEP RI science and technology park, Hrvatska
 • Development and Educational Centre, Hrvatska
 • MESAP Innovation Cluster, Italia
 • Science and Technology Park, Italia
 • Bayern Innovativ ,Deutschland
 • Cluster of Environmental, Deutschland

Cel projektu CURIOST

CURIOST oparty jest na założeniu, że gospodarka o obiegu zamkniętym jest kluczowym czynnikiem zrównoważonego rozwoju produktów. By stawić czoła licznym wyzwaniom w sektorze produkcyjnym Europy Centralnej, projekt ma na celu umożliwienie małym i średnim firmom wykorzystanie ich potencjału w zakresie innowacyjnego rozwoju produktów oraz skorzystanie z odpowiednich modeli biznesowych w czterech kluczowych sektorach, które mają duże znaczenie w regionach partnerskich; mechanika i mechatronika, opakowania, tworzywa sztuczne i budownictwo.

Na początku uczestnicy projektu skupiają się na aspekcie użytkownika /interesariusza, co obejmuje ustalenie jaki jest obecny stan rzeczy w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w krajach partnerskich (AT, DE, IT, HR, HU, PL, SK) po to by później odnieść go do bieżącej sytuacji. Jest to część Work Package 1 (WP1) projektu CURIOST i jest prowadzona przez niemieckiego partnera, Bayern Innovtiv (BI) z Monachium. Wszyscy partnerzy mają wpływ na stworzenie tego pakietu poprzez swoje narodowe działania.

Celem jest przeprowadzenie wywiadów z co najmniej trzema ekspertami z każdego państwa w każdym sektorze (mechanika i mechatronika, opakowania, tworzywa sztuczne i budownictwo). Wytyczne do wywiadów zostały przygotowane w formie przewodnika po to by przygotować pytania do ekspertów w taki sposób by mogły zostać później przeanalizowane i zastosowane w zorganizowany sposób w oparciu o zdefiniowane kryteria. 

Podstawowe założenia, na których opiera się powstanie przewodnika

Chęć promocji gospodarki o obiegu zamkniętym powodowana jest faktem, iż społeczeństwo oraz firmy obecnie przechodzą (lub muszą przejść) proces transformacji w kierunku wykorzystania surowców w sposób bardziej skierowany na ochronę środowiska oraz znaczną redukcję emisji. Dla wielu jest to jeszcze niezagospodarowane terytorium. Nie ma obecnie istniejącego uniwersalnego przepisu na transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju, jaki zdecydowanie obowiązywałby w gospodarce o obiegu zamkniętym. Testuje się indywidualne rozwiązania i procedury by stopniowo uzyskać strategię ogólną, jak z wielkiej układance. W ramach CURIOST, pierwszym krokiem jest ustalenie bieżącego stanu faktycznego gospodarki o obiegu zamkniętym, który może być całkiem odmienny w każdym kraju partnerskim, by ustalić solidną podstawę do dalszych działań w projekcie.