SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

1. spotkanie Forum Współpracy

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 08.05.2024 SPCleantech jako operator OSS krk HubRenowacji zorganizował pierwsze stacjonarne spotkanie uczestników Małopolskiego Forum Współpracy dla właścicieli domów i zarządców budynków wielomieszkaniowych oraz innych podmiotów uczestniczących w procesie termomodernizacji budynków.

Na początku spotkania organizatorzy przedstawili założnia i cele poprawionej Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) zwaną także “dyrektywą budynkową”, Długoterminową strategię renowacji budynków (Plan renowacji budynków), oraz obowiązkowe instrumenty wprowadzane w ramach nowej dyrektywy jak Paszport renowacji budynku, Klasy energetyczne budynków czy pojęcie One-Stop Shop.  

 W dalszej części spotkania przedstawiono założenia pierwszej w Polsce inicjatywy One-Stop Shop – punktu kompleksowego wsparcia OSS krk HubRenowacji domów budynków wielomieszkaniowych oraz Małopolskiego Forum Współpracy powstałego a ramach projektu unijnego Interreg Baltic Sea Region, RenoWave.

 Forum to inicjatywa oddolna mająca na celu wspieranie właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych w procesie termomodernizacji i renowacji budynków. Forum to także platforma, gdzie przedstawiciele różnych firm, instytucji, organizacji, oraz samorządów mogą współpracować, wymieniać doświadczenia, oraz dyskutować na temat najlepszych praktyk związanych z termomodernizacją i renowacją budynków.

Celem forum jest zwiększenie efektywności działań związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków, redukcją emisji CO2, poprawą warunków życia mieszkańców oraz obniżeniem kosztów eksploatacji budynków.

Współpraca między różnymi podmiotami przyczynia się do lepszego wykorzystania dostępnych środków finansowych, lepszej koordynacji działań oraz zwiększenia świadomości wśród właścicieli i zarządców budynków na temat korzyści płynących z termomodernizacji i renowacji.

W dalszej części spotkania uczestnicy Forum mieli okazję wypowiedzenia się na temat obecnej sytuacji w zakresie termomodernizji budynków oraz związanymi z tym barierami.

Prezes do spraw technicznych największej spółdzielni mieszkaniowej w Krakowie “Mistrzejowice”, Dariusz Baster podkreślił ogrom prac wykonywanych przez spółdzielnię w związku z ocieplaniem i renowacją budynków w ciągu ostatnich lat.

Spółdzielnia zarządza i administruje 92 budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 255.962,70 m2, lokalami usługowymi (7 pawilonami handlowymi i 2 kioskami wolnostojącymi) o łącznej powierzchni 12.462,02 m2, 24 pracowniami plastycznymi o łącznej powierzchni 742,50 m2 oraz 129 garażami o łącznej powierzchni 2.426,30 m2, zlokalizowanymi na terenie osiedli „Tysiąclecia” i „Złotego Wieku”.

W zasobach Spółdzielni zamieszkuje aktualnie ponad 13 tys. mieszkańców, a jej tereny obejmują łącznie 45,03 ha powierzchni,w tym tereny zielone 24,98ha.

Szczególnie niepokojący dla wielu spółdzielni zdaniem Prezesa jest fakt, że budynki w których przeprowadzono różnego rodzaju modernizacje 20 lat temu, już dziś wymagają ponownych termodernizacji oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na nowe.

Prezes podkreślił także potrzebę ogromnych środków finansowych, których spółdzielnia nie posiada, a co za tym idzie potrzebę finansowego wsparcia ze strony rządu z wykorzystaniem funduszy krajowych oraz unijnych w formie dotacji, grantów czy niskooprocentowanych kredytów.

Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych (ZBK) w Krakowie, Katarzyna Zapał wymieniła przykłady głębokich termomodernizacji budynków komunalnych w ramach różnego rodzaju projektów unijnych, podczas których gmina zyskuje ogromną wiedzę na temat nowych metod i technologii.

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe oraz związane z dostępem do lokali zastępczych podczas głębokich termomodernizacji gminy koncentrują się na termomodernizacjach etapowych rozłożonych na dłuższe okresy czasu.

Podczas modernizacji budynków komunalnych gminy poprzedzają je zawsze audytami enrgetycznymi.

W gminie Kraków przeprowadzono m.in. termomdernizację 16 Domów Pomocy Społecznej. Podstawowym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach należących do Gminy Miejskiej Kraków, w których prowadzone są zadania z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej.

Kraków uczestniczy także w projekcie pilotażowym NEEST NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories realizowanym w ramach Misji 100 miast Neutralnych dla Klimatu I Inteligentnych Miast do 2030 roku.

Zadaniem projektu NEEST jest stworzenie gotowych do powielania wytycznych dotyczących termomodernizacji różnych typów kwartałów miejskich (obszarów zabudowy, osiedli, dzielnic). Projektowana głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych, usługowych, użyteczności publicznej i jednorodzinnych na terenie danego kwartału ma za zadanie obniżyć emisje z tych budynków prawie do zera.

Na zakończenie pierwszgo spotkania Małopolskiego Forum Współpracy organizatorzy przedstawili korzyści z aktywnego udziału w spotkaniach Forum jak dostęp do wiedzy i możliwości wsparcia finansowego niezbędnego do podjęcia swiadomych decyzji opartych na wiedzy dotyczących termomodernizacji budynków.

Temat przewodnim następnego spotkania Forum będzie Termomodernizacja budynków mieszkalnych.

Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, a przez to uzyskanie oszczędności energii. Polega na wprowadzeniu zmian, które pozwolą ograniczyć straty ciepła do minimum. Można to osiągnąć m.in. przez dodatkowe ocieplenie budynku oraz usprawnienie instalacji ogrzewania i ciepłej wody.

 Rodzaje termomodernizacji

Termomodernizacja budynku krok po kroku
1. Audyt energetyczny budynku
a) ocena stanu technicznego budynku
b) identyfikacja priorytetowych obszarów do termomodernizacji
2. Termomodernizacja przez ocieplenie budynku
3. Modernizacja systemu grzewczego i układu rozdziału ciepła
4. Innowacyjne rozwiązania – odnawialne źródła energii
a) systemy fotowoltaiczne
b) pompy ciepła

Spotkanie to, tym razem w formie hybrydowej, na miejscu oraz webinaru odbędzie się we wtorek, 04.06.2024 o godz. 10.00. Informacje na temat spotkania zostaną dostarczone mailowo.

Zaprzaszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa na miejscu w siedzibie OSS krk HubRenowacji, NordicHouse, Studencka 15/2a w Krakowie lub wzięcia udziału w webinarze.