SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

SPCleantech wspiera nowe grupy SIG

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W chwili obecnej w ramach SPCleantech funkcjonuje 9 mniejszych grup SIG. Grupy te przygotowywały się od dłuższego czasu do aplikacji w ramach konkursu o środki z ogłoszonego 07.02.2023 naboru na innowacyjne projekty z programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) – ścieżka SMART. Ścieżka SMART to kontynuacja „szybkiej ścieżki” w NCNR, która dla MŚP jest obecnie koordynowana przez PARP. Do obecnego naboru z dnia 21.02.2023 zostaje zgłoszonych 5 aplikacji wypracowanych przez grupy SIG. W następnym naborze dnia 13.04.2023 zostaną złożone 4 aplikacje.

Czym są grupy SIG (Special Interest Groups)

Celem SIG jest znalezienie wspólnego tematu (wyzwania – challange), który jest na tyle aktualny i atrakcyjny dla grupy członków SPCleantech, że będą chcieli poświęcić mu czas i energię. Po znalezieniu wystarczającej liczby członków i partnerów zainteresowanych zbudowaniem spójnej grupy, grupa wybiera swojego lidera (właściciel wyzwania – challange owner), który wraz z SPCleantech będzie odpowiedzialny za koordynację dalszych prac. Docelowo każdy SIG musi opracować własny możliwy pomysł na projekt (possible project idea) business model, innowacyjną technologię lub usługę poprzez zainicjowanie procesu rozwoju projektu (project development processes) oraz podjąć decyzję na temat finansowania wypracowanych rozwiązań, a na koniec opracować aplikację o ośrodki krajowe, regionalne lub unijne w celu sfinansowania tych działań.

W jaki sposób SPCleantech wspiera grupy SIG

SPCleantech pomaga grupom tworzyć się i działać, organizując spotkania startowe i pomagając w budowaniu struktury. Pomagamy w doborze odpowiednich partnerów spośród naszych członków lub partnerów zewnętrznych. Wspieramy również grupy udostępniając salę konferencyjną, organizując przerwy kawowe podczas spotkań oraz organizację spotkań networkingowych. Wszystko to odbywa się nieodpłatnie dla członków SPCleantech.

Jeżeli masz pomysł na innowacyjny produkt, usługę czy ulepszenie procesów w twojej firmie, których nie możesz zrealizować samodzielnie, zgłoś się do nas. Spróbujemy ci pomóc. Pomagamy także start-upom.

Zacznij działać! Skontaktuj się z nami!