SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

SPCleantech członkiem ICEI Alliance

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.

Ponadto ICEI Alliance ma na celu zapewnienie spójnego forum do odgrywania roli łańcucha przesyłowego od rzeczywistych przemysłowych projektów gospodarki o obiegu zamkniętym do szerszego europejskiego forum inwestycyjnego i politycznego, z następującymi ambicjami:

 • Umożliwiać Sukces Projektów Biznesowych, sprzyjając powstawaniu i powodzeniu innowacyjnych projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na biznes, w których nowe rozwiązania, technologie, modele biznesowe mogą być rozwijane i osiągać pełną (rynkową) działalność
 • Tworzyć korzystne warunki ramowe, opierając się na rzeczywistych praktykach, poprzez proponowanie norm, standardów i zasad, przyczyniając się do zapewnienia płynnego dostosowania ram politycznych do rzeczywistości przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Przygotować wspólne wnioski o dofinansowanie projektów realizowanych przez konsorcjum złożonych z różnych członków ICEI Alliance

Przystępując do ICEI Alliance liderzy organizacji zadeklarowali zainteresowanie i chęć podjęcia kroków w celu realizacji następujących działań:

 • Wstępny dialog i identyfikacja odpowiednich tematów i obszarów współpracy
 • Spotkania i prezentacje odpowiednich prac, doświadczeń, projektów, zasobów i strategii dalszej współpracy
 • Potencjalna współorganizacja warsztatów tematycznych i seminariów przygotowujących do dalszej współpracy; działania związane z kojarzeniem, innowacjami i możliwymi projektami współpracy ponadnarodowej
 • Identyfikacja odpowiednich możliwości finansowania i wezwań do dalszej współpracy
 • Kroki w celu sformalizowania umowy uzupełniającej między partnerami projektu w celu ustanowienia Europejskiego sojuszu na rzecz inwestycji w ramach międzyprzemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym.