Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Projekt Smart V4 Strategies

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Grupa Wyszehradzka (znana również jako Czwórka Wyszehradzka, V4 lub Kwartet Europejski jest kulturowym i politycznym sojuszem czterech krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Czech, Węgier, Polski i Słowacji. Sojusz ma na celu rozwój współpracy w sprawach wojskowych, gospodarczych, kulturalnych i energetycznych oraz dalszą integrację z UE. Wszystkie cztery państwa są również członkami UE i NATO.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (IVF) jest jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy regionalnej krajów Grupy Wyszehradzkiej. Głównym celem funduszu jest wzmacnianie więzi między ludźmi i instytucjami w Europie Środkowo-Wschodniej poprzez wspieranie regionalnych inicjatyw pozarządowych.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazodanowy. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.

Projekt potrwa od 01.07.2022 do 31.12.2023.

Zadanie-01:
Plan wdrożenia „Koncepcji SMART” w krajach V4

Zadanie-02:
Analiza istnienia i treści krajowych dokumentów prawno-metodologicznych do przygotowania „strategii SMART” w krajach V4

Zadanie-03:
Analiza „strategii SMART” regionów i miast w krajach V4. Po analizie powstanie zbiór „strategii SMART” w krajach V4 zgodnych z „Koncepcją SMART”

Zadanie-04:
Pilotażowa analiza zgodności z wybranymi „strategiami SMART” i koncepcją SMART/GreenDeal/SDG w krajach V4

Zadanie 05:
Plan strategiczny V4 dotyczący wdrożenia koncepcji SMART/GreenDeal/SDG do strategii Smart

Wizją projektu jest wzmocnienie jedności i skuteczności wdrażania strategii SMART w krajach V4 oraz zgodności dokumentów strategicznych z zasadami GreenDeal/SDG.

  • chcemy przygotować „Standard” w ramach V4 o tym, jak przygotować „SMART dokumenty strategiczne” i jaka powinna być ich treść
  • chcemy pomóc twórcom strategii SMART z krajów V4 ułatwić im pracę, znaleźć partnerów i solverów z innych krajów V4
  • chcemy w krajach V4 połączyć szeroką społeczność SMARTmiast/regionów, odpowiednich twórców strategii SMART, interesariuszy i wspólnego społeczeństwa we wdrażaniu strategii SMART opartych na koncepcji SMART i zasadach GreeDeal/SDG
  • chcemy naszym projektem osiągnąć prawdziwy „Powrót do korzeni współpracy wyszehradzkiej”

Istnieje szereg projektów, które tworzą „Bazę najlepszych praktyk rozwiązań SMART”, my także podążamy za wyższym poziomem ujednoliconej metodologii strategii SMART w krajach V4.