SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Projekt Smart V4 Strategies

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Grupa Wyszehradzka (znana również jako Czwórka Wyszehradzka, V4 lub Kwartet Europejski jest kulturowym i politycznym sojuszem czterech krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Czech, Węgier, Polski i Słowacji. Sojusz ma na celu rozwój współpracy w sprawach wojskowych, gospodarczych, kulturalnych i energetycznych oraz dalszą integrację z UE. Wszystkie cztery państwa są również członkami UE i NATO.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (IVF) jest jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy regionalnej krajów Grupy Wyszehradzkiej. Głównym celem funduszu jest wzmacnianie więzi między ludźmi i instytucjami w Europie Środkowo-Wschodniej poprzez wspieranie regionalnych inicjatyw pozarządowych.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazodanowy. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.

Projekt potrwa od 01.07.2022 do 31.12.2023.

Zadanie-01:
Plan wdrożenia „Koncepcji SMART” w krajach V4

Zadanie-02:
Analiza istnienia i treści krajowych dokumentów prawno-metodologicznych do przygotowania „strategii SMART” w krajach V4

Zadanie-03:
Analiza „strategii SMART” regionów i miast w krajach V4. Po analizie powstanie zbiór „strategii SMART” w krajach V4 zgodnych z „Koncepcją SMART”

Zadanie-04:
Pilotażowa analiza zgodności z wybranymi „strategiami SMART” i koncepcją SMART/GreenDeal/SDG w krajach V4

Zadanie 05:
Plan strategiczny V4 dotyczący wdrożenia koncepcji SMART/GreenDeal/SDG do strategii Smart

Wizją projektu jest wzmocnienie jedności i skuteczności wdrażania strategii SMART w krajach V4 oraz zgodności dokumentów strategicznych z zasadami GreenDeal/SDG.

 • chcemy przygotować „Standard” w ramach V4 o tym, jak przygotować „SMART dokumenty strategiczne” i jaka powinna być ich treść
 • chcemy pomóc twórcom strategii SMART z krajów V4 ułatwić im pracę, znaleźć partnerów i solverów z innych krajów V4
 • chcemy w krajach V4 połączyć szeroką społeczność SMARTmiast/regionów, odpowiednich twórców strategii SMART, interesariuszy i wspólnego społeczeństwa we wdrażaniu strategii SMART opartych na koncepcji SMART i zasadach GreeDeal/SDG
 • chcemy naszym projektem osiągnąć prawdziwy „Powrót do korzeni współpracy wyszehradzkiej”

Istnieje szereg projektów, które tworzą „Bazę najlepszych praktyk rozwiązań SMART”, my także podążamy za wyższym poziomem ujednoliconej metodologii strategii SMART w krajach V4.