South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech ma ogromną przyjemność poinformować, że nasza aplikacja, złożona 26 lutego 2020 roku do programu
UE Erasmus + Knowledge Alliance, została wybrana do dofinansowania z UE.
Nasza propozycja otrzymała 82/100 punktów i została wybrana spośród 216 kwalifikujących się wniosków (łącznie 30 wybranych). To naprawdę dobry wynik!

Czas trwania projektu to 01.01.2021 - 31.12.2023. Musimy teraz trzymać kciuki, aby okoliczności pozwoliły nam wszystkim spotkać się osobiście w Lipsku na spotkaniu inauguracyjnym w styczniu.

Tytuł projektu to

“IMPACT / Building values-based innovation cultures for sustainable business impact” 

z wizją przewidywania przyszłości nauczania i szkolenia w zakresie kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: ERASMUS+ Knowledge Alliance

SIG – Special Interest Groups w SPCleantech

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech angażuje się w tworzenie SIG – Grup specjalnego zainteresowania (Special Interest Groups), których celem jest integrowanie działań członków klastra, którzy są zainteresowani tworzeniem grupy w ramach SPCleantech, która ma wspólny interes w rozwijaniu określonego obszaru wiedzy, nauki lub technologii, w której członkowie współpracują, aby wpływać lub tworzyć rozwiązania w swojej konkretnej dziedzinie i mogą komunikować się, spotykać i organizować konferencje.

Celem SIG jest znalezienie wspólnego tematu, który jest na tyle aktualny i atrakcyjny dla   grupy członków SPCleantech, że będą chcieli poświęcić mu czas i energię. Po znalezieniu wystarczającej liczby członków zainteresowanych zbudowaniem spójnej grupy, grupa będzie musiała wybrać swojego lidera, który wraz z SPCleantech będzie odpowiedzialny za koordynację dalszych prac grupy. Docelowo każdy SIG musi podjąć decyzję na temat finansowania wypracowywanych rozwiązań i opracować aplikację o ośrodki regionalne lub unijne w celu sfinansowania tych działań. SPCleantech ma odpowiednią wiedzę na temat dostępnych źródeł finansowania projektów jak – NCBiR, Regionalny Program Operacyjny, Horizon Europe, COSME, Erasmus+ itp.

SIG – Carbon Footprint

 W skład SIG – Carbon Footprint wchodzą następujący członkowie SPCleantech:

Carbon Footprint Foundation
IT for for Carbon Footprint Foundation
Onteon Sp. z o.o.

Lider grupy zostanie wybrany na następnym spotkaniu.
Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do grupy skontaktuj się z j.kahl@spcleantech.com .

Ślad węglowy to wyliczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia jednostki funkcjonalnej/podmiotu, którą/którym może być m.in. przedsiębiorstwo, produkt, usługa, wydarzenie np. konferencja, podróż samolotem, itd., miasto, kraj, osoba prywatna.

Każdorazowe liczenie śladu węglowego jest procesem unikalnym. Każde przedsiębiorstwo czy organizacja wyróżnia się unikalną strukturą, procesami czy specyfiką działalności, a liczenie śladu węglowego opiera się właśnie na tej unikalności. Nie jest możliwe stworzenie uniwersalnego kalkulatora, który będzie pasował do każdego typu działalności dlatego stosujemy indywidualne podejście do każdego projektu.

Średni ślad węglowy Polaka to ok. 10 ton rocznie, z czego na CO2 przypada ok. 8 ton, a na inne gazy cieplarniane, takie jak metan czy podtlenek azotu, pozostałe 2 tony. Atmosfera traktowana jest jak otwarty darmowy ściek dla kominów i rur wydechowych. Niestety, są tego konsekwencje. Aby uniknąć katastrofy klimatycznej należy szybko zredukować emisję gazów cieplarnianych.

Carbon Footprint Foundation opracowała własny kalkulator emisji CO2, który można znaleźć na:

1.0 – identyfikujące emisje w codziennym życiu
2.0 – dedykowany dla środowiska biurowego 
 
co je wyróżnia spośród innych dostępnych na polskim rynku? 
 
Estymacje opierają się na polskich warunkach bytowo – gospodarczych. Czyli wyniki są najbardziej adekwatne do naszego stylu życia. @Emilia Kozikowska  współautorką. 

Warto skorzystać z osobistego kalkulatora emisji CO2, ponieważ pomoże to w inwentaryzacji naszych emisji i pokaże, co można zrobić, by je ograniczyć. Należy ustalić największe zagrożenia i skupić się na ich zmniejszaniu. Ważne jest przede wszystkim, by nie robić 1000 rzeczy, które mają trzeciorzędne znaczenie, ale wziąć się za te, które naprawdę mogą zrobić różnicę.

Trzeba mieć świadomość, że nie zniweluje się swojego śladu węglowego do zera, ale warto zrobić wszystko, co może go jak najbardziej zminimalizować.