SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

SIG – Prognozowanie i optymalizacja w eksploatacji budynków

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Na spotkaniu inauguracyjnym 04.10.2021 w siedzibie SPCleantech w związku z rosnącą popularnością innowacyjnych rozwiązań dla budownictwa Grupa4BIM – członek SPCleantech – postanowił zebrać grupę specjalistów na styku branż: budowlanej i IT w celu opracowania rozwiązania mającego na celu zmierzenie się z realnymi wyzwaniami stojącymi przed osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie i eksploatację budynków. 

W ramach prac SIG – Prognozowanie i optymalizacja w eksploatacji budynków grupa członków SPCleantech jest w trakcie uzgadniania szczegółów Rozwiązania BIM4FM łączącego możliwości wykorzystania technologii BIM, BMS oraz IOT w eksploatacji budynków. Na kolejnych spotkaniach grupa wybierze funkcjonalności, które mógłyby być częścią Rozwiązania BIM4FM. Docelowo grupa SIG – “Prognozowanie i optymalizacja w eksploatacji budynków” musi podjąć decyzję na temat finansowania omawianego Rozwiązania i opracować aplikację o środki regionalne lub unijne w celu sfinansowania tych działań. SPCleantech ma odpowiednią wiedzę na temat dostępnych źródeł finansowania projektów jak – NCBiR, Regionalny Program Operacyjny, Horizon Europe, COSME, Erasmus+ itp.

Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do grupy skontaktuj się z j.kahl@spcleantech.com

Liderem grupy jest Wojciech Jędrosz z Grupa4BIM sp. z o.o.

W spotkaniach w chwili obecnej uczestniczą następujące podmioty:

 • Grupa4BIM
 • Skyverse
 • DM Project
 • NordicHouse
 • JS Consulting

Członkowie SIG posiadają prawie 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu budynkami, dzięki temu udało się opracować listę zagadnień i tematów możliwych do optymalizacji z pomocą dedykowanej aplikacji mającej na celu cyfryzację elementów pracy przysparzających najwięcej pracy obecnym administratorom budynków. Oszczędność czasu w najbardziej żmudnych zadaniach przełoży się na realny wzrost wydajności pracy zarządców nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomością (Facility Management) jest procesem wymagającym dostępu do szeregu informacji, przy czym coraz większe znaczenie ma szybkość ich pozyskania. W przypadku korzystania ze zintegrowanych cyfrowych baz danych łatwość dostępu oraz sam czas udostępnienia żądanych informacji jest nieporównywalnie szybszy, niż ma to miejsce dla tradycyjnych zasobów informacyjnych (dokumentacja papierowa). Nieuniknionym, już trwającym procesem jest stopniowe zastępowanie danych analogowych – cyfrowymi, prowadzące w konsekwencji do powstania cyfrowych modeli obiektów. Kolejną kwestią istotną dla administracji obiektów jest to co zrobimy z nieprzerwanym strumieniem aktualnych danych wygenerowanymi przez sensory urządzeń budynków. Dzięki połączeniu metodyki BIM porządkującej proces przygotowania dokumentacji 3D obiektu, oraz połączeniu jej rezultatów z technologiami takimi jak IOT, AI i Big Data jesteśmy w stanie zarządzać, zaplanować i przewidzieć zdarzenia dotyczące kluczowych aktywów obiektów budowlanych.

W efekcie dyskusji na temat możliwych obszarów możliwych do wsparcia za pomocą cyfrowych rozwiązań wskazano takie zagadnienia jak:

 1. Diagnozowanie potencjalnych awarii (prognozowanie wcześniejszych przeglądów) z pomocą rozwiązań IoT i czujników sterowania
 2. Automatyczny system monitorowania dat i zgłaszania zapotrzebowania na wykonanie przeglądów okresowych
 3. Optymalizacja zużycia energii i mediów w całym budynku.
 4. Audyty bezpieczeństwa urządzeń w sieci. Wykrywanie najsłabszych punktów infrastruktury sieciowej budynku. Ochrona informacji wrażliwych.
 5. Modele BIM, przekazywanie danych w formacie cobie, baza do zarządzania obiektem
 6. Integracja systemów BMS z CMMS
 7. Utworzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentacji. Eliminacja papieru z użyciem elektronicznego podpisu.
 8. Dla istniejących budynków (lub projektowanych bez wykorzystania BIM) cyfryzacja dokumentacji projektowej, możliwość wyszukiwania danych ze skanów, uporządkowanie dokumentacji na bazie modelu 3D, skanu lub rzutów 2D.
 9. Integracja dokumentacji (DTR, gwarancji, karty katalogowej, deklaracji zgodności) z modelem. Wykonanie analizy danych, agregacja informacji i optymalizacja procesów na podstawie bazy danych z dokumentacją różnych producentów (pobieranych z baz producentów)
 10. Wizualizacja procesów w budynku na modelu 3D z użyciem cyfrowego bliźniaka

Jednym z głównych czynników wysokich kosztów eksploatacji budynków jest niedostępność ich cyfrowych modeli, co znacznie utrudnia zarządzanie, planowanie, oraz konserwację. 

W jednym z pomysłów zaproponowano opracowanie rozwiązania w zakresie obsługi urządzeń i systemów obecnych w budynku. Ułatwi to pracę w zakresie utrzymania oraz bieżących napraw w obiekcie, jak i planowanych i przewidywanych prac niezbędnych do wykonania w przyszłości. Dzięki zgromadzeniu szczegółowej dokumentacji oraz naniesieniu informacji na rozbudowany model BIM, praca nad utrzymaniem budynku ma szansę stać się znacznie efektywniejsza i prostsza. Cyfrowe usprawnienia w zakresie obsługi budynku, to realna korzyść dla właścicieli obiektów oraz krok w przyszłość.