South Poland Cleantech Cluster

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników South Poland Cleantech Cluster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Seminarium na temat OZE

 |  Kategoria: Wydarzenia

Dnia 27.04.2015 SPCleantech uczestniczył w seminarium dotyczącym kluczowych aspektów, związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii.

Seminarium zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dotyczyło tematów jak Regionalna Polityka Energetyczna w perspektywie 2014-20, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-20 oraz Ustawy o Odnawialnych Żródłach Energii.

Program OZE