South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech ma ogromną przyjemność poinformować, że nasza aplikacja, złożona 26 lutego 2020 roku do programu
UE Erasmus + Knowledge Alliance, została wybrana do dofinansowania z UE.
Nasza propozycja otrzymała 82/100 punktów i została wybrana spośród 216 kwalifikujących się wniosków (łącznie 30 wybranych). To naprawdę dobry wynik!

Czas trwania projektu to 01.01.2021 - 31.12.2023. Musimy teraz trzymać kciuki, aby okoliczności pozwoliły nam wszystkim spotkać się osobiście w Lipsku na spotkaniu inauguracyjnym w styczniu.

Tytuł projektu to

“IMPACT / Building values-based innovation cultures for sustainable business impact” 

z wizją przewidywania przyszłości nauczania i szkolenia w zakresie kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: ERASMUS+ Knowledge Alliance

Seminarium na temat OZE

 |  Kategoria: Wydarzenia

Dnia 27.04.2015 SPCleantech uczestniczył w seminarium dotyczącym kluczowych aspektów, związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii.

Seminarium zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dotyczyło tematów jak Regionalna Polityka Energetyczna w perspektywie 2014-20, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-20 oraz Ustawy o Odnawialnych Żródłach Energii.

Program OZE