SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Partnerstwo z EREK (EU)

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 06.03.2019 South Poland Cleantech Cluster dołączył podpisując Deklarację Zobowiązania do Europejskiego Centrum Doskonałości Ekoenergetycznej (European Resource Efficiency Knowledge Centre, EREK), inicjatywy Komisji Europejskiej. Inicjatywa została zapoczątkowana w lutym 2018 podczas konferencji zainteresowanych stron Circular Economy w Brukseli.

Partnerami w tej inicjatywie Komisji Europejskiej są organizacje wsparcia biznesu, w tym uznani i przyszli dostawcy usług efektywnego gospodarowania zasobami dla MŚP.

Czym jest Europejskie Centrum Wiedzy o Wydajności Zasobów (EREK)?

 • Komisja Europejska ustanowiła EREK, aby pomóc europejskim firmom, a zwłaszcza MŚP, w oszczędzaniu energii, materiałów i wody oraz zwiększeniu ich konkurencyjności.
 • Centrum ma stać się punktem odniesienia dla MŚP i organizacji wspierania biznesu w zakresie najnowszych osiągnięć w dziedzinie, a tym samym podniesienia świadomości na temat potencjału oszczędności, który polega na przechodzeniu na modele biznesowe bardziej efektywne pod względem zasobów.
 • Centrum animuje sieć dostawców usług biznesowych i łączy praktyków i ekspertów na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym w obszarze usług wspierających efektywne gospodarowanie zasobami. Dostarcza praktycznych informacji, porad i wsparcia na temat sposobów poprawy efektywnego wykorzystania zasobów przez MŚP w opłacalny sposób.
 • Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Centrum www.resourceefficient.eu.

Co EREK oferuje swoim organizacjom członkowskim?

 • Najnowsze informacje na temat efektywności zasobów, przykłady dobrych praktyk europejskich przedsiębiorstw oraz wybór najlepszych dostępnych technologii
 • Wsparcie i doradztwo przy jednoczesnym promowaniu efektywnego wykorzystania zasobów w ich sektorze i regionie
 • Narzędzia i instrumenty do oceny indywidualnych możliwości oszczędzania przez przedsiębiorstwa
 • Szybki przegląd odpowiednich programów wsparcia dostępnych na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym
 • Więcej informacji na stronie www.resourceefficient.eu/en/erek-network.

EREK

EREK_Information-brochure

EREK_Network Charter