South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech ma ogromną przyjemność poinformować, że nasza aplikacja, złożona 26 lutego 2020 roku do programu
UE Erasmus + Knowledge Alliance, została wybrana do dofinansowania z UE.
Nasza propozycja otrzymała 82/100 punktów i została wybrana spośród 216 kwalifikujących się wniosków (łącznie 30 wybranych). To naprawdę dobry wynik!

Czas trwania projektu to 01.01.2021 - 31.12.2023. Musimy teraz trzymać kciuki, aby okoliczności pozwoliły nam wszystkim spotkać się osobiście w Lipsku na spotkaniu inauguracyjnym w styczniu.

Tytuł projektu to

“IMPACT / Building values-based innovation cultures for sustainable business impact” 

z wizją przewidywania przyszłości nauczania i szkolenia w zakresie kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: ERASMUS+ Knowledge Alliance

Partnerstwo z EREK (EU)

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 06.03.2019 South Poland Cleantech Cluster dołączył podpisując Deklarację Zobowiązania do Europejskiego Centrum Doskonałości Ekoenergetycznej (European Resource Efficiency Knowledge Centre, EREK), inicjatywy Komisji Europejskiej. Inicjatywa została zapoczątkowana w lutym 2018 podczas konferencji zainteresowanych stron Circular Economy w Brukseli.

Partnerami w tej inicjatywie Komisji Europejskiej są organizacje wsparcia biznesu, w tym uznani i przyszli dostawcy usług efektywnego gospodarowania zasobami dla MŚP.

Czym jest Europejskie Centrum Wiedzy o Wydajności Zasobów (EREK)?

  • Komisja Europejska ustanowiła EREK, aby pomóc europejskim firmom, a zwłaszcza MŚP, w oszczędzaniu energii, materiałów i wody oraz zwiększeniu ich konkurencyjności.
  • Centrum ma stać się punktem odniesienia dla MŚP i organizacji wspierania biznesu w zakresie najnowszych osiągnięć w dziedzinie, a tym samym podniesienia świadomości na temat potencjału oszczędności, który polega na przechodzeniu na modele biznesowe bardziej efektywne pod względem zasobów.
  • Centrum animuje sieć dostawców usług biznesowych i łączy praktyków i ekspertów na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym w obszarze usług wspierających efektywne gospodarowanie zasobami. Dostarcza praktycznych informacji, porad i wsparcia na temat sposobów poprawy efektywnego wykorzystania zasobów przez MŚP w opłacalny sposób.
  • Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Centrum www.resourceefficient.eu.

Co EREK oferuje swoim organizacjom członkowskim?

  • Najnowsze informacje na temat efektywności zasobów, przykłady dobrych praktyk europejskich przedsiębiorstw oraz wybór najlepszych dostępnych technologii
  • Wsparcie i doradztwo przy jednoczesnym promowaniu efektywnego wykorzystania zasobów w ich sektorze i regionie
  • Narzędzia i instrumenty do oceny indywidualnych możliwości oszczędzania przez przedsiębiorstwa
  • Szybki przegląd odpowiednich programów wsparcia dostępnych na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym
  • Więcej informacji na stronie www.resourceefficient.eu/en/erek-network.

EREK

EREK_Information-brochure

EREK_Network Charter