Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Partnerstwo z Clean, Kopenhaga (DK)

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 28.09.2018 SPCleantech nawiązał współpracę z jednym z najsilniejszych klastrów cleantech w UE, Clean z Kopenhagi, DK. Podczas spotkania w Kopenhadze  z udziałem Janusza Kahla, Martina (SPCleantech Copenhagen), Dominika z Horizon Studio (członek SPCleantech) i Carstena Ortha Gaarna-Jensena, dyrektora generalnego w Clean Cluster partnerzy uzgodnili zasady bliższej współpracy w dziedzinie cleantech.

Promowanie ekologicznego wzrostu i zatrudnienia w Danii
Głównym celem Clean Clusters jest wspieranie zielonej transformacji, w celu  stworzenia wzrostu, innowacji i zwiększonych obrotów dla firm członkowskich. Klaster czyni to poprzez rozwijanie, testowanie i wdrażanie nowych ekologicznych rozwiązań w ramach silnego partnerstwa; rozwiązania, które rozwiążą wyzwania społeczne związane z klimatem i środowiskiem.

CLEAN działa jako one point entry dla konkretnych możliwości biznesowych w duńskim przemyśle cleantech. Klaster może zapewnić międzynarodowym interesariuszom przegląd duńskiego rynku cleantech, ciekawych projektów i kontaktów z kluczowymi graczami.

W oparciu o współpracę z głównymi graczami duńskiego ekologicznego ekosystemu, projekty i działania CLEAN mają na celu:

  • wzmocnienie innowacyjności i rozwoju technologii w dużych, a także małych i średnich przedsiębiorstwach cleantech
  • wspieranie badań, opracowywanie i wdrażanie nowych ekologicznych rozwiązań dotyczących wyzwań klimatycznych i środowiskowych
  • zwiększenie międzynarodowego nacisku na duński cleantech, szczególnie poprzez promowanie eksportu zintegrowanych rozwiązań

CLEAN działa w oparciu o unikalny model innowacji, który zmienia ogromne wyzwania społeczne w nowe możliwości biznesowe. Te oparte na zapotrzebowaniu platformy innowacji ustępują miejsca zrównoważonym rozwiązaniom, z korzyścią dla  członków klastra i całego społeczeństwa.

Krótka historia
W wyniku fuzji dwóch krajowych organizacji klastrowych, Lean Energy Cluster i Copenhagen Cleantech Cluster, CLEAN jest wiodącą w Danii organizacją ekologicznych klastrów, zrzeszającą ponad 170 członków z całego sektora czystych technologii. Jest neutralną politycznie i technologicznie platformą, na której firmy krajowe i zagraniczne, instytucje wiedzy i władze publiczne wymieniają się wiedzą i nawiązują nowe partnerstwa. Dzieje się tak w różnych branżach, a także w sektorze publicznym i prywatnym. Szeroki fundament partnerów gwarantuje, że inicjatywa obejmuje cały łańcuch wartości.

Clean razem z biurem w Londynie sekretariatem dla C40

C40 to sieć światowych gigantów zajmujących się zmianami klimatu. C40 wspiera miasta w efektywnej współpracy, dzieleniu się wiedzą i prowadzeniu znaczących, mierzalnych i zrównoważonych działań na rzecz klimatu.

Clean sekretariat dla International Cleantech Network (ICN)

C40, CLEAN (duński klaster cleantech) i ICN (globalna sieć klastrów cleantech) uruchomiły forum dla zaangażowania innowacyjnych dostawców rozwiązań sektora prywatnego i megamiast z kompleksowymi wyzwaniami. Ta platforma współtworzenia ma na celu przyspieszenie wdrażania wysokiej jakości zrównoważonych rozwiązań w miastach poprzez angażowanie projektów i partnerstwa między sektorem publicznym i prywatnym.