SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Partnerstwo z Clean, Kopenhaga (DK)

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 28.09.2018 SPCleantech nawiązał współpracę z jednym z najsilniejszych klastrów cleantech w UE, Clean z Kopenhagi, DK. Podczas spotkania w Kopenhadze  z udziałem Janusza Kahla, Martina (SPCleantech Copenhagen), Dominika z Horizon Studio (członek SPCleantech) i Carstena Ortha Gaarna-Jensena, dyrektora generalnego w Clean Cluster partnerzy uzgodnili zasady bliższej współpracy w dziedzinie cleantech.

Promowanie ekologicznego wzrostu i zatrudnienia w Danii
Głównym celem Clean Clusters jest wspieranie zielonej transformacji, w celu  stworzenia wzrostu, innowacji i zwiększonych obrotów dla firm członkowskich. Klaster czyni to poprzez rozwijanie, testowanie i wdrażanie nowych ekologicznych rozwiązań w ramach silnego partnerstwa; rozwiązania, które rozwiążą wyzwania społeczne związane z klimatem i środowiskiem.

CLEAN działa jako one point entry dla konkretnych możliwości biznesowych w duńskim przemyśle cleantech. Klaster może zapewnić międzynarodowym interesariuszom przegląd duńskiego rynku cleantech, ciekawych projektów i kontaktów z kluczowymi graczami.

W oparciu o współpracę z głównymi graczami duńskiego ekologicznego ekosystemu, projekty i działania CLEAN mają na celu:

  • wzmocnienie innowacyjności i rozwoju technologii w dużych, a także małych i średnich przedsiębiorstwach cleantech
  • wspieranie badań, opracowywanie i wdrażanie nowych ekologicznych rozwiązań dotyczących wyzwań klimatycznych i środowiskowych
  • zwiększenie międzynarodowego nacisku na duński cleantech, szczególnie poprzez promowanie eksportu zintegrowanych rozwiązań

CLEAN działa w oparciu o unikalny model innowacji, który zmienia ogromne wyzwania społeczne w nowe możliwości biznesowe. Te oparte na zapotrzebowaniu platformy innowacji ustępują miejsca zrównoważonym rozwiązaniom, z korzyścią dla  członków klastra i całego społeczeństwa.

Krótka historia
W wyniku fuzji dwóch krajowych organizacji klastrowych, Lean Energy Cluster i Copenhagen Cleantech Cluster, CLEAN jest wiodącą w Danii organizacją ekologicznych klastrów, zrzeszającą ponad 170 członków z całego sektora czystych technologii. Jest neutralną politycznie i technologicznie platformą, na której firmy krajowe i zagraniczne, instytucje wiedzy i władze publiczne wymieniają się wiedzą i nawiązują nowe partnerstwa. Dzieje się tak w różnych branżach, a także w sektorze publicznym i prywatnym. Szeroki fundament partnerów gwarantuje, że inicjatywa obejmuje cały łańcuch wartości.

Clean razem z biurem w Londynie sekretariatem dla C40

C40 to sieć światowych gigantów zajmujących się zmianami klimatu. C40 wspiera miasta w efektywnej współpracy, dzieleniu się wiedzą i prowadzeniu znaczących, mierzalnych i zrównoważonych działań na rzecz klimatu.

Clean sekretariat dla International Cleantech Network (ICN)

C40, CLEAN (duński klaster cleantech) i ICN (globalna sieć klastrów cleantech) uruchomiły forum dla zaangażowania innowacyjnych dostawców rozwiązań sektora prywatnego i megamiast z kompleksowymi wyzwaniami. Ta platforma współtworzenia ma na celu przyspieszenie wdrażania wysokiej jakości zrównoważonych rozwiązań w miastach poprzez angażowanie projektów i partnerstwa między sektorem publicznym i prywatnym.