SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Nowa strategia wsparcia członków SPCleantech

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech wdrożył nową strategią działania na korzyść członków i partnerów klastra, poprzez tworzenie SIG Grup specjalnego zainteresowania (Special Interest Groups). Celem nowej strategii jest integracja działań członków klastra, którzy są zainteresowani tworzeniem grupy w ramach SPCleantech, która ma wspólny interes w rozwijaniu określonego obszaru wiedzy, nauki lub technologii, w której członkowie współpracują, aby wpływać lub tworzyć rozwiązania w swojej konkretnej dziedzinie i mogą komunikować się, spotykać, organizować, warsztaty, konferencje i komercjalizować swoje pomysły.

Celem SIG jest znalezienie wspólnego tematu, który jest na tyle aktualny i atrakcyjny dla grupy członków SPCleantech, że będą chcieli poświęcić mu czas i energię. Po znalezieniu wystarczającej liczby członków zainteresowanych zbudowaniem spójnej grupy, grupa wybiera swojego lidera, który wraz z SPCleantech będzie odpowiedzialny za koordynację dalszych prac. Docelowo każdy SIG musi opracować własny business model, innowacyjną technologię lub usługę oraz podjąć decyzję na temat finansowania wypracowanych rozwiązań oraz opracować aplikację o ośrodki regionalne lub unijne w celu sfinansowania tych działań. SPCleantech ma odpowiednią wiedzę na temat dostępnych źródeł finansowania projektów jak -NCBiR, Regionalny Program Operacyjny, Horizon Europe, COSME, Erasmus+ itp.

W obecnej chwili w ramach SPCleantech funkcjonują następujące SIG:

SIG – urban hub.pl
Po podpisaniu Listu Intencyjnego z BLOXHUB w Kopenhadze, DK – wiodącą europejską platformą na rzecz zrównoważonej urbanizacji. SPCleantech przystąpił w koalicji z BLOXHUB oraz Munich Urban Colab w Monachium, D do budowy pierwszego w Polsce hubu zrównoważonej urbanizacji urban hub.pl.

urban hub.pl to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację. zobacz więcej

SIG Carbon Footprint
Ślad węglowy to wyliczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia jednostki funkcjonalnej/podmiotu, którą/którym może być m.in. przedsiębiorstwo, produkt, usługa, wydarzenie np. konferencja, podróż samolotem, itd., miasto, kraj, osoba prywatna.

Każdorazowe liczenie śladu węglowego jest procesem unikalnym. Każde przedsiębiorstwo czy organizacja wyróżnia się unikalną strukturą, procesami czy specyfiką działalności, a liczenie śladu węglowego opiera się właśnie na tej unikalności. Nie jest możliwe stworzenie uniwersalnego kalkulatora, który będzie pasował do każdego typu działalności dlatego stosujemy indywidualne podejście do każdego projektu.

Członek klastra, Carbon Footprint Foundation opracował własny unikalny kalkulator do obliczania śladu węglowego w przedsiębiorstwach i organizacjach. zobacz więcej

SIG ITC i XR (VR, AR i MR)
ICT i XR i proces cyfryzacji są obecnie kluczowe dla faktycznie wszystkich procesów związanych z innowacyjnością, tj. dla działalności badawczo-rozwojowej (poszukiwanie koncepcji, jej rozwój, prototypowanie), transferu technologii w postaci zakupu jej od zewnętrznych podmiotów i dostosowania do potrzeb danego przedsiębiorstwa, dla innowacyjności marketingowej i organizacyjnej, a także dla kluczowej obecnie, szczególnie dla wdrażania innowacji nowych w skali rynku, współpracy w procesie innowacyjnym.

Wykorzystanie narzędzi ICT i XR jest także zalecane w nowych trendach związanych z procesem innowacyjnym, tj. m.in. koncepcji otwartych innowacji, która oznacza szeroką współpracę podmiotów zewnętrznych z firmą, jak i wykorzystanie wielu ścieżek wprowadzania innowacji na rynek oraz w końcu integrowanie zewnętrznej i wewnętrznej wiedzy. zobacz więcej

SIG – BIM w modernizacji budynków 

Jednym z głównych czynników wpływających na powolne tempo modernizacji budynków jest niedostępność ich cyfrowych modeli, co znacznie utrudnia planowanie, kosztorysowanie czy obliczanie efektywności prac. 

BIM to nowoczesny system zarządzania informacją o inwestycji budowlanej. Już na etapie projektowania powstaje cyfrowy model inwestycji, na którym istnieje możliwość testowania różnych wariantów budowlanych tak, aby cały proces był najbardziej efektywny i ekonomiczny. Tego rodzaju podejście do projektowania, a następnie zarządzania budynkiem pozwala mieć stalą kontrolę nad projektem i umożliwia wizualizację różnych scenariuszy inwestycyjnych. Modelowanie informacji o budynku (BIM) zwiększa przejrzystość oraz ogranicza koszty i wykorzystanie zasobów. zobacz więcej

Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do którejś z grup lub masz pomysł na stworzenie nowej grupy, której celem jest komercjalizacja pomysłu we współpracy z innymi członkami SPCleantech skontaktuj się z j.kahl@spcleantech.com