SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Nowa aplikacja do Horizon Europe

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech złożył wraz z Partnerami nowy wniosek do programu Horizon Europe o dofinansowanie wspólnego projektu CIRC4Transform z programu HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01.

CIRC4Transform ma na celu przyspieszenie wdrażania i zwiększania skali gospodarki o obiegu zamkniętym w MŚP poprzez inwestycje na dużą skalę. Dzięki zaprojektowaniu i uruchomieniu akceleratora inwestycyjnego wdrażania o obiegu zamkniętym MŚP z kluczowych łańcuchów wartości określonych w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym uzyskają dostęp do usług wspomagających i wsparcia finansowego, które poprawią ich gotowość inwestycyjną i wdrożenie rozwiązań o obiegu zamkniętym na dużą skalę.

Metodologia zostanie sformułowana w ramach dwuetapowego zaproszenia skierowanego do MŚP, gdzie etap 1 będzie otwarty w kontekście paneuropejskim, umożliwiając MŚP z różnych obszarów geograficznych rozpoczęcie podróży w kierunku transformacji cyrkularnej. Wykorzystując Ready2LOOP, wspierany przez MATChE, opracowany przez DTU, jako punkt wyjścia, konsorcjum wdroży podejście łączące ocenę gotowości do przejścia w obieg cyrkularny, świadczenie usług wsparcia i doradztwa w zakresie zmian organizacyjnych w różnych domenach, kojarzenie z dostawcami rozwiązań cyrkularnych rozwiązania i usługi oraz szkolenia w zakresie dostępu do finansowania skierowane do MŚP z UE.

Proces zakończy się przekazaniem bonów dla MŚP na przyjęcie zaawansowanych rozwiązań cyrkularnych od dostawców technologii według ich wyboru lub z portfela EIT/EIC i zgodnie z ich najpilniejszymi potrzebami i niezrealizowanym potencjałem. Ogólna podróż MŚP zostanie uzupełniona ciągłym śledzeniem postępów za pomocą Ready2LOOP na różnych etapach procesu, co pozwoli na ocenę, w jaki sposób firmy zmieniają się podczas przejścia na cyrkularność – najpierw po otrzymaniu wsparcia i usług doradczych (wsparcie miękkie), a następnie po przyjęciu zaawansowanych technologii CE poprzez bony (wsparcie inwestycyjne).

Projekt ma na celu wsparcie co najmniej 50 MŚP z różnych obszarów geograficznych i sektorów UE w przyspieszonym wdrażaniu modeli, technologii i rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym, promując czynniki i inwestycje potrzebne do zrównoważonej i cyfrowej Europy oraz przyczyniając się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Umowa i strategia UE dla MŚP.

 • KLIYNTEH BULGARIA BG – koordynator
 • N-ABLE FR
 • ASOCIACION VALENCIANA DE EMPRESAS DEL SECTOR ES DE LA ENERGIA
 • LOMBARDY ENERGY CLEANTECH CLUSTER IT
 • SOUTH POLAND CLEANTECH CLUSTER SPOLKA Z PL OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
 • ACPMR – ASSOCIACAO CLUSTER PORTUGAL MINERAL PT RESOURCES
 • RAZVOJNI CENTER ORODJARSTVA SLOVENIJE SI
 • CLUSTER PARA LA MINERIA SOTENIBILEY SERVICIOS Spain ASOCIADOS DE LA PENINSULA IBERICA – IBERIAN SUSTAINABLE MINING CLUSTER
 • VVA BRUSSELS BE
 • DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET DK
 • GREEN TECH CLUSTER STYRIA GMBH AT