Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

High Level EU wizyta w Kijowie, Ukraina

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Janusz Kahl, CEO w SPCleantech uczestniczył w dniach 27-28.03. 2018 w wizycie High Level Dialogue z uczestnictwem Komisarza UE, E. Bieńkowskiej oraz wicepremiera Ukrainy, Stephana Kubiva (zobacz zdjęcia), wydarzeniu zorganizowanym w Kijowie przez PwC Luksemburg we współpracy z Europejską Platformą Współpracy Klastrowej (ECCP), która organizuje politykę klastrów UE-Ukraina oraz imprezę matchmakingową w imieniu Komisji Europejskiej. Wydarzenie  to stanowiło wyjątkową okazję dla klastrów europejskich i ukraińskich do zbadania wspólnych obszarów zainteresowań dotyczących współpracy i komplementarności pod względem ukierunkowania na sektor, łańcuch wartości i rynek.

W spotkaniu uczestniczyło 25 wybranych klastrów reprezentujących UE oraz 25 klastrów ukraińskich. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów i współpracy z klastrami ukraińskimi w ramach działań Europejskiej Platformy Współpracy Klastrowej działającej na rzecz klastrów z Ukrainy, Unii Europejskiej i innych krajów uczestniczących w programie COSME. Rezultatem wizyty było nawiązanie wielu kontaktów i współprac z klastrami z Ukrainy, innych krajów członkowskich UE oraz urzędnikami Komisji Europejskiej.

Polityka klastrów UE i Ukrainy oraz match making events są inicjatywami wspierającymi klastry jako organizacje wspierające umiędzynarodowienie instytucji i przedsiębiorstw badawczych, w szczególności MŚP, w ich misji otwierania nowych rynków, współpracy na poziomie międzysektorowym i zapewniania pierwszych odpowiednich kontaktów dla ich członków.

W ramach podejścia mającego na celu promowanie międzynarodowej współpracy klastrów na rzecz MŚP, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej (DG GROW) pod kierownictwem Komisarz E. Bieńkowskiej kontynuuje wsparcie dla międzynarodowej i międzysektorowej współpracy klastrowej poprzez europejską platformę współpracy w zakresie klastrów, w tym poprzez organizację konkretnych spotkań matchmakingowych w klastrach. Działania te są prowadzone w celu wsparcia wysiłków organizacji klastrowych w rozwijaniu partnerstw i współpracy biznesowej na rynkach europejskich i globalnych, z korzyścią dla ich członków. Obecne działania są finansowane w ramach unijnego programu COSME.

Europejska platforma współpracy w zakresie klastrów zapewnia widoczną strukturę współpracy klastrów i kolejnych wydarzeń. ECCP jest kamieniem węgielnym europejskiej strategii wspierania internacjonalizacji MŚP poprzez klastry. Zapewnia szeroki zakres informacji i usług ułatwiających interakcje między klastrami, nie tylko w Europie, ale także z międzynarodowymi partnerami.

Program wydarzenia:

March 27th, 2018 09:30 – 10:00: 

Registration and welcome coffee 

10:00 – 10:20: 

Welcome Introduction by Ukrainian representative (tbd) and European Commission Slawomir Tokarski, Director of Innovation and Advanced Manufacturing, DG GROW 

10:20 – 11:20: 

Policy Round Table moderated by PwC 

Potential speakers from: 

– Ukraine 

– France, Germany, Poland and Romania 

– European Commission Joint Research Centre 

11:20 – 11:40: 

Q&A Session 

11:40 – 11:50: 

European Cluster Collaboration Platform services 

11:50 – 12:40: 

EU-Ukraine Cluster Cooperation showcases 

12:40 – 13:30: 

Pitch session 

13:30 – 14:30: 

Walking lunch 

14:30 – 15:00: 

Keynote speeches by H.E. Commissioner E. Bieńkowska and H.E. First Vice Prime Minister – Minister S. Kubiv 

15:00 – 17:00: 

Matchmaking session 

17:00 – 17:45: 

Debriefing session for EU clusters 

The EU’s External Investment Plan by DG NEAR for Ukrainian clusters 

17:45 – 20:30: 

Visit of iHub and networking cocktail