SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

High Level EU wizyta w Kijowie, Ukraina

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Janusz Kahl, CEO w SPCleantech uczestniczył w dniach 27-28.03. 2018 w wizycie High Level Dialogue z uczestnictwem Komisarza UE, E. Bieńkowskiej oraz wicepremiera Ukrainy, Stephana Kubiva (zobacz zdjęcia), wydarzeniu zorganizowanym w Kijowie przez PwC Luksemburg we współpracy z Europejską Platformą Współpracy Klastrowej (ECCP), która organizuje politykę klastrów UE-Ukraina oraz imprezę matchmakingową w imieniu Komisji Europejskiej. Wydarzenie  to stanowiło wyjątkową okazję dla klastrów europejskich i ukraińskich do zbadania wspólnych obszarów zainteresowań dotyczących współpracy i komplementarności pod względem ukierunkowania na sektor, łańcuch wartości i rynek.

W spotkaniu uczestniczyło 25 wybranych klastrów reprezentujących UE oraz 25 klastrów ukraińskich. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów i współpracy z klastrami ukraińskimi w ramach działań Europejskiej Platformy Współpracy Klastrowej działającej na rzecz klastrów z Ukrainy, Unii Europejskiej i innych krajów uczestniczących w programie COSME. Rezultatem wizyty było nawiązanie wielu kontaktów i współprac z klastrami z Ukrainy, innych krajów członkowskich UE oraz urzędnikami Komisji Europejskiej.

Polityka klastrów UE i Ukrainy oraz match making events są inicjatywami wspierającymi klastry jako organizacje wspierające umiędzynarodowienie instytucji i przedsiębiorstw badawczych, w szczególności MŚP, w ich misji otwierania nowych rynków, współpracy na poziomie międzysektorowym i zapewniania pierwszych odpowiednich kontaktów dla ich członków.

W ramach podejścia mającego na celu promowanie międzynarodowej współpracy klastrów na rzecz MŚP, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej (DG GROW) pod kierownictwem Komisarz E. Bieńkowskiej kontynuuje wsparcie dla międzynarodowej i międzysektorowej współpracy klastrowej poprzez europejską platformę współpracy w zakresie klastrów, w tym poprzez organizację konkretnych spotkań matchmakingowych w klastrach. Działania te są prowadzone w celu wsparcia wysiłków organizacji klastrowych w rozwijaniu partnerstw i współpracy biznesowej na rynkach europejskich i globalnych, z korzyścią dla ich członków. Obecne działania są finansowane w ramach unijnego programu COSME.

Europejska platforma współpracy w zakresie klastrów zapewnia widoczną strukturę współpracy klastrów i kolejnych wydarzeń. ECCP jest kamieniem węgielnym europejskiej strategii wspierania internacjonalizacji MŚP poprzez klastry. Zapewnia szeroki zakres informacji i usług ułatwiających interakcje między klastrami, nie tylko w Europie, ale także z międzynarodowymi partnerami.

Program wydarzenia:

March 27th, 2018 09:30 – 10:00: 

Registration and welcome coffee 

10:00 – 10:20: 

Welcome Introduction by Ukrainian representative (tbd) and European Commission Slawomir Tokarski, Director of Innovation and Advanced Manufacturing, DG GROW 

10:20 – 11:20: 

Policy Round Table moderated by PwC 

Potential speakers from: 

– Ukraine 

– France, Germany, Poland and Romania 

– European Commission Joint Research Centre 

11:20 – 11:40: 

Q&A Session 

11:40 – 11:50: 

European Cluster Collaboration Platform services 

11:50 – 12:40: 

EU-Ukraine Cluster Cooperation showcases 

12:40 – 13:30: 

Pitch session 

13:30 – 14:30: 

Walking lunch 

14:30 – 15:00: 

Keynote speeches by H.E. Commissioner E. Bieńkowska and H.E. First Vice Prime Minister – Minister S. Kubiv 

15:00 – 17:00: 

Matchmaking session 

17:00 – 17:45: 

Debriefing session for EU clusters 

The EU’s External Investment Plan by DG NEAR for Ukrainian clusters 

17:45 – 20:30: 

Visit of iHub and networking cocktail