SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Kampania na rzecz dostępności budynków

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniu 28.04.2022 odbyło się pierwsze z 12 spotkań online w ramach „Kampanii na rzecz dostępności w kontekście budownictwa zrównoważonego” organizowanej w formie ThinkThank przez członków założycieli SPCleantech, Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego oraz Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej.

W pierwszym spotkaniu branżowym, którego tematem było omówienie podstawowych zagadnień związanych z tzw. Universal Design czyli jak powinniśmy rozumieć projektowanie produktów, środowiska czy usług w taki sposób, by były maksymalnie użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania wystąpił jako ekspert Janusz Kahl, CEO w SPCleantech. 

Janusz Kahl przedstawił jeden z najlepszych przykładów architektury inkluzywnej jakim jest budynek biurowy 18 Duńskich Organizacji Osób Niepełnosprawnych (DPOD) zrealizowanym w 2012 w Høje Taastrup pod Kopenhagą. Budynek w formie rozgwiazdy o kubaturze 12 600 m2 nazwany „the world’s most accessible office building” – najbardziej dostępny biurowiec na świecie jest wspaniałym przykładem projektowania uniwersalnego. 

Dom Organizacji Osób Niepełnosprawnych został zbudowany z myślą i w oparciu o Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z 2006 do której Dania przystąpiła w 2009. Konwencja ta podkreśla, że dostępność jest prawem człowieka i budynek ten pokazuje, jak stworzyć dostępność, a tym samym osiągnąć równość w najszerszym tego słowa znaczeniu. Budynek ten realizuje także cele ONZ zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza ogólna zasadę 17 Globalnych Celów ONZ, „Leave No One Behind – Nie zostawiaj nikogo w tyle” i odzwierciedla zarazem fundamentalne zasady praw człowieka dotyczące równego traktowania i niedyskryminacji. Zasada jest częścią celu nr 10, który dotyczy minimalizowania nierówności, oraz celu nr 11, którego celem jest tworzenie zrównoważonych miast i społeczności.

Kampania Politechniki Krakowskiej ma na celu połączenie środowiska naukowego ze środowiskiem branżowym w celu przedstawienia problemów z zakresu projektowania uniwersalnego w połączeniu z zagadnieniami efektywności energetycznej, które są decydujące – obok niwelowania barier przestrzennych – dla dostępności ekonomicznej.  Budownictwo zrównoważone, rozumiane jako proekologiczne, efektywne i trwałe, aby w pełni realizować cele zrównoważonego rozwoju powinno iść w ślad za architekturą zaprojektowaną w myśl zasad projektowania uniwersalnego, czyli dla wszystkich ludzi w możliwie najszerszym zakresie. Główną ideą powstania Kampanii jest zwiększenie świadomości wynikającej z szacunku dla człowieka i przyrody, czyli promowanie nurtu architektury humanocentrycznej i proekologicznej, a więc wiedzy o dostępności i efektywności energetycznej.

W skład kampanii wchodzą:

 • 12 spotkań branżowych w formule ThinkThank, czyli krótkich rozmów pomiędzy ekspertami na temat najważniejszych wyzwań i zagadnień w obszarze efektywności energetycznej i dostępności.
 • Debata z przedsiębiorcami, środowiskiem akademickim i władzami lokalnymi.
 • Cykl warsztatów poszerzających wiedzę w obszarze efektywności energetycznej, zrównoważonego rozwoju i dostępności.
 • Konferencja z cyklu Arch –Eco organizowana przez Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (maj 2022).
 • Konkurs tematyczny dla studentów.
 • Wystawa prac konkursowych.

Poniżej krótki opis spotkań branżowych online w formule ThinkThank. Udział w spotkaniach thinkthank jest bezpłatny.

ThinkThank nr 1: Zasady projektowania uniwersalnegoTematem spotkania branżowego było omówienie podstawowych zagadnień związanych z tzw. Universal Design czyli jak powinniśmy rozumieć projektowanie produktów, środowiska czy usług w taki sposób, by były maksymalnie użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. 

ThinkThank nr 2: Czy zagraża nam katastrofa klimatyczna?
W tej kwestii kluczową rolę odgrywa redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w zapobieganiu dalszym, tak gwałtownym zmianom środowiska naturalnego. Bezpośrednią odpowiedzią na współczesne zagrożenia klimatyczne jest m.in. co coraz dokładniejsza analiza tematów związanych z emisjami zanieczyszczeń powietrza, ale także budownictwo energooszczędne. 

Nowe prawo budowlane
Nowelizacja prawa budowlanego objęła przede wszystkim zmiany dotyczące projektowania i zagospodarowania działki lub terenu, projektowania architektoniczno-budowlanego, projektowania technicznego. 

Jak wybudować samodzielnie dom bez pozwolenia 35/70m2
Istnieje możliwość wybudowania domu o niewielkiej powierzchni bez chociażby zezwolenia na budowę. Rosnący popyt na tego typu inwestycje potwierdza, że dla wielu ludzi niewielka powierzchnia domu nie musi się wiązać z brakiem wygody. O szczegółach tego typu inwestycji porozmawiają nasi eksperci. 

Budynki nZEB, pasywne czy to się opłaca
W 2021 został wprowadzony standard budynków o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB) we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Budynki o tak niskim zużyciu energii odpowiadają na problemy związane z poprawą jakości środowiska. Na pytanie “Czy to się opłaca” porozmawiają nasi eksperci. 

Przyszłość fotowoltaiki
Rosnące ceny energii elektrycznej sprawiają, że fotowoltaika nieustannie cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko u osób fizycznych, ale także w wielu przedsiębiorstwach. 

Jak dobrać pompę ciepła
Wybór pompy ciepła stanowi bardzo ważny aspekt przy kosztorysie modernizacji lub w przypadku nowo powstającego budynku. Nie cena i marka decyduje o tym, czy pompa ciepła będzie efektywna ekonomicznie. Często bowiem się zdarza, że pompy ciepła dobiera się przewymiarowane, a co za tym idzie dysponowanie niepotrzebnie zwiększonymi kwotami. Dlatego tak ważne jest prawidłowy dobór pompy. 

Jak wpływa szczelność budynku na zużycie energii?
Szczelność budynku odgrywa istotną rolę w zużyciu energii. Sięgając po uproszczony przykład z życia wzięty kiedy budynek nie jest szczelny, a na zewnątrz wiatr wieje z dużą prędkością. W efekcie czego do budynku dostaje się więcej potrzeba niż potrzeba i np. w zimie zwiększa to koszt ogrzewania danego pomieszczenia. 

Jak zdobyć finansowanie na budowę innowacyjnego domu
Istnieją różne źródła pozyskania dofinansowań na budowę domów energooszczędnych czy też ogólniej mówiąc, domów zielonych. Programy, które umożliwiają pozyskanie dodatkowych funduszy przy budowie lub remoncie domu to m.in. program Mój prąd, Moja woda, Czyste Powietrze czy ulgi termomodernizacyjne. 

Jak poprawnie termodernizować budynki w tym budynki zabytkowe
Poruszając ten temat nie sposób nie wspomnieć, który budynki zabytkowe można remontować oraz co zrobić aby uzyskać zgodę termomodernizacyjną. Warto zauważyć, że istnieją sposoby na poprawę parametrów cieplnych budynków bez ingerencji w elewację. 

Jak zapewnić komfort cieplny w mieszkaniu/biurze
Komfort cieplny to inaczej komfort termiczny i jest odniesieniem do stanu człowieka, który w danym momencie nie zwraca uwagi na temperaturę otoczenia. Innymi słowy to sytuacja, kiedy np. osobie pracującej przy komputerze nie jest ani za zimno ani za ciepło w danym momencie. Na komfort cieplny ma wpływ stosowany typ ogrzewania, wentylacji czy klimatyzacji pomieszczenia. 

Innowacje w budownictwie
Budownictwo to dynamiczna branża, w której nieustannie zachodzą przemiany. Współcześnie wznoszone budynki bardzo odbiegają w ujęciu technicznym, od budynków klasycznych np. sprzed kilkudziesięciu lat. Innowacjami są zaawansowane techniki rekuperacyjne, gruntowe wymienniki ciepła, przydomowe oczyszczalnie ścieków, co raz bardziej wydajne panele fotowoltaiczne. Równolegle do wprowadzanych zmian toczą się chociażby badania np. nad zastosowaniem modułu PV w oknach i drzwiach czy wykorzystaniem materiałów konopnych w biobudownictwie.