Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

IV Forum Inteligentnego Rozwoju

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniach 28-29.11.2019 miało miejsce w Uniejowie koło Łodzi IV Forum Inteligentnego Rozwoju. Była to już czwarta edycja wydarzenia gospodarczego poświęconego nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj w oparciu o krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje. Forum to debata z udziałem branżowych liderów – innowatorów i inwestorów – platforma transferu technologii na linii nauka-biznes-samorząd. To jedno z największych wydarzeń gospodarczych w kraju poświęcone funduszom unijnym, wynalazkom, polskiej pozycji w strukturach europejskich, a przede wszystkim polskim krajowym i regionalnym inteligentnym specjalizacjom.

Prezes SPCleantech, Janusz Kahl wziął udział w 2 debatach, plenarnej podczas otwarcia forum oraz końcowej podsumowującej 2 dniowe forum.

Podczas Forum prezes APA Group, Artur Pollak, członek SPCleantech otrzymał nagrodę menagera roku.

 1. debata:

„Eksporterzy zarabiają więcej – jak osiągnąć globalny sukces?”

Wiele segmentów polskiego rynku uległo już nasyceniu. Receptą na silne ograniczenia wzrostu na rodzimym rynku jest wyjście w świat, co nierzadko wymaga dostosowania modelu biznesowego. Jak brzmi więc recepta na sukces międzynarodowy? Czy organizacje o ugruntowanej pozycji na rynku globalnym mają większe dochody, zatrudniają więcej pracowników i mogą liczyć na większą przychylność ze strony inwestorów? O tym i innych aspektach wejścia na zagraniczne rynki dyskutowali uczestnicy tej debaty.

 • Mirosław Andziak, Założyciel i Dyrektor Generalny firmy InfiniteDATA
 • Roland Krause, Wiceprezes Zarządu, MM Systemy Sp. z o.o. §  Marek Traczyk, Prezes Zarządu, Warszawska Izba Gospodarcza
 • Janusz Kahl, Prezes South Poland Cleantech Cluster
 • Wiesław Łatała, Partner Zarządzający BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k.

 1. debata

„Gra o przyszłość czyli wizjonerzy, wynalazcy, naukowcy, biznesmeni razem czy osobno?”

Debata finałowa IV Forum Inteligentnego Rozwoju, która miała dać odpowiedź na kluczowe pytania – jak biznes i nauka powinny współpracować, aby maksymalizować szanse na sukces rynkowy? W dyskusji głos zabrały uznane autorytety w dziedzinie nauki oraz przedsiębiorcy i inwestorzy mogący się pochwalić osiągnięciami we wdrażaniu innowacji na rynkach gospodarczych.

 • dr n. med. Mateusz K. Hołda, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Marian Lubieniecki, Prezes Zarządu General Electric Company Polska Sp. z o.o.; Dyrektor Zarządzający GE Engineering Design Center
 • prof. dr hab. Leszek Roszkowski, Kierownik MAB Astrocent; Przewodniczący Krajowej Rady Astrofizyki Cząstek
 • Paweł Kruszyński, Członek Zarządu Grupy Assay
 • Piotr Obidziński, Prezes zarządu, Wisła Kraków SA
 • Tomasz Kołodziejak, Manager, Samsung Research America
 • Janusz Kahl, Prezes South Poland Cleantech Cluste 
 • prof. dr hab. Detlef Hommel, PORT – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Politechnika Wrocławska
 • Łukasz Nowiński, Prezes Zarządu, Retail Robotics (dawniej Aqmet)

4.-Forum-Inteligentnego-Rozwoju-Uniejów-2019-Agenda