SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Innowacja, nauka, finansowanie, rozwój

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniu 26.10.2017 SPCleantech uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan „Innowacje, finansowanie, nauka, rozwój – głos biznesu 2017” w Hotelu Park Inn w Krakowie.

Budowanie stabilnej pozycji firmy na rynku, podnoszenie jej wartości wymaga wprowadzenia innowacyjnych technologii,  usług oraz programów badawczo-rozwojowych. Silna konkurencja na rynkach, dynamiczne otoczenie biznesowe stanowią wyzwanie dla przedsiębiorców do ciągłych zmian i dostosowywania firm do nowych warunków. Nowoczesna gospodarka musi stawiać na innowacje,  badania i rozwój oraz podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw.  W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiednich programów i źródeł finansowania. Instytucje kapitałowe, fundacje oraz firmy z otoczenia biznesu oferują w tym zakresie nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć. W bieżącej perspektywie budżetowej  2014-2020 na wsparcie projektów na innowacyjne technologie, badania i rozwój (B+R)  przeznaczonych jest 15 mld euro.

Podczas czterogodzinnej konferencji zostały przedstawione możliwości oraz sposoby rozwiązania powyższego problemu. Przygotowano dwa merytorycznie powiązane bloki tematyczne:

 • poranny – przedstawione zostały trzy uzupełniające się instrumenty finansowe obejmujące:
  – wsparcie dla biznesu w ramach programów TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, których celem jest pomoc firmom w zatrudnianiu naukowców;
  – preferencyjne finansowanie bankowe dla sektora MŚP w ramach kredytu na innowacje technologiczne;
  – dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych – ulga podatkowa na B+R.
  W tej części konferencji zaplanowano panel oraz dyskusję z udziałem przedstawicieli firm lokalnych, którzy podzielili się doświadczeniami w wykorzystywaniu jednego z proponowanych wyżej instrumentów finansowych;
 • południowy – zaplanowane zostały trzy interaktywne warsztaty, na których prowadzący szczegółowo omówili prezentowane w bloku porannym metody finansowania inwestycji, badań i możliwości rozwoju. Warsztaty miały charakter praktyczny i zawierały prezentację wybranych regionalnych studium przypadków/case studies.

Konferencja adresowana była do firm innowacyjnych, w tym zarówno przedsiębiorstw, które już prowadzą działalność badawczo-rozwojową, oraz do firm, które w najbliższym czasie planują opracowanie nowych produktów i usług lub procesów technologicznych. Prowadzący konferencję to wysokiej klasy prelegenci, z wieloletnim doświadczeniem. Była ona dedykowana dużym, małym oraz średnim firmom z Małopolski poszukującym różnych źródeł wsparcia finansowego dla planowanych inwestycji.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. 48 (22) 55 99 940, faks 48 (22) 55 99 910
e-mail: gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

Jurgita Kraużlis
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
tel. (22) 311 84 47
e-mail: jurgita.krauzlis@fnp.org.pl

9:30 – 10:00

Rejestracja, kawa powitalna

10:00 – 10:15

Otwarcie konferencji
Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan 

10:15 – 10:45

Historia sukcesu – przedstawiciele firm lokalnych – panel
 

10:45 – 11:30

Nauka, biznes i innowacja – prezentacja programów TEAM-TECH
Adam Zieliński
, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Preferencyjne finansowanie małych i średnich firm
Gizela Gorączyńska, BGŻ BNP PARIBAS

Dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych
– ulga podatkowa na B+R

Bartosz Igielski, KPMG

Pytania i odpowiedzi, dyskusja z uczestnikami warsztatu
 

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa
 

11:45 – 12:45

Warsztaty
 

warsztat 1

TEAM – TECH jako szansa na zbudowanie i rozwój zespołu badawczego w firmie
Dariusz Łukaszewski,
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

 • po co zespół B+R w firmie?
 • prace nad produktem, technologią, procesem technologicznym
 • finansowanie zespołu B+R
 • jak przygotować się do złożenia wniosku?
 • kryteria wyboru projektów

Pytania i odpowiedzi, dyskusja z uczestnikami warsztatu
 

12:45 – 13:45

Warsztaty
 

warsztat 2

Preferencyjne finansowanie bankowe
Gizela Gorączyńska, BGŻ BNP PARIBAS

 • Kredyt technologiczny: instrument umożliwiający finansowanie inwestycji technologicznej w ramach poddziałania 3.2.2 (Kredyt na innowacje technologiczne),
 • Rola banku kredytującego – ocena projektu i montaż finansowy
 • Przykłady wykorzystania kredytu technologicznego

Pytania i odpowiedzi, dyskusja z uczestnikami warsztatu
 

warsztat 3

Dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych
– ulga podatkowa na B+R

Bartosz Igielski, KPMG

 • Istota ulgi B+R
 • Identyfikacja działalności B+R
 • Koszty kwalifikowane do ulgi B+R
 • Alokacja i wyodrębniona ewidencja kosztów B+R
 • Ulga B+R przykładowe projekty
 • Nasze podejście

Pytania i odpowiedzi, dyskusja z uczestnikami warsztatu
 

13:45 – 14:45

Poczęstunek, networking