SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

III Ogólnopolskie Forum Samorządów

 |  Kategoria: Wydarzenia

Prezes SPCleantech, Janusz Kahl uczestniczył 23.02.2019 w III Ogólnopolskim Forum Samorządów „Nowa perspektywa finansowa. Jak się do niej przygotować?”, które po raz kolejny odbyło się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jesionce pod Rzeszowem.

Janusz Kahl uczestniczył w sesji plenarnej w której także uczestniczyli:

 • Adam Hamryszczak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
 • Anna Modzelewska – z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej
 • Tomasz Nowakowski – zastępca prezesa ARiMR
 • prof. dr hab. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej
 • Janusz Kahl konsul honorowy Danii, Finlandii i Islandii, prezes SPCleantech, uczestnik prac nad nową perspektywą finansową UE na lata 2021-27.

Spotkanie zorganizowane przez marszałka województwa podkarpackiego i wojewodę podkarpackiego objęte zostało patronatem premiera RP Mateusza Morawieckiego. Współorganizatorami wydarzenia były Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.

 – Poruszamy temat nowej perspektywy finansowej, bo wiemy jak bardzo środki z UE wpłynęły na rozwój samorządów, mówimy o współpracy z przedsiębiorcami, a także o programie „Dostępność +”, który stwarza szansę dla ludzi mniej uprzywilejowanych. Bo samorząd to wiele sfer życia gospodarczego i społecznego – mówił marszałek Władysław Ortyl. – To jak ważna jest samorządność, widać chociażby na przykładzie miejsca, w którym się znajdujemy. W tym roku przypada 20-lecie istnienia samorządów województw. Aby zobaczyć skalę wystarczy zamknąć oczy i przywołać, jak Jasionka wyglądała 20 lat temu, kiedy powstawał samorząd województwa. Dziś jesteśmy w nowoczesnym centrum kongresowym, w sąsiedztwie stolicy Podkarpacia, lotniska, drogi ekspresowej. Nawiązując do znanej piosenki nie możemy powiedzieć, że było tu tylko „ściernisko”, bo było lotnisko, ale wokół niego były puste tereny. Dziś ten „bank” z piosenki braci Golców powstał, bo jest tu inkubator przedsiębiorczości, są liczne firmy, światowe marki z prestiżowych branż, jest Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny. Mamy tu strefę przemysłową, która w przyszłości także będzie służyć edukacji, bo w sąsiedztwie powstanie Podkarpackie Centrum Nauki – to pokazuje jak bardzo ważny jest samorząd dla rozwoju wspólnot i regionów.

  – Jest najwyższy czas, aby przygotować się do nowej perspektywy finansowej, zostały już przedstawione propozycje budżetowe i nowych rozporządzeń unijnych, które wymuszają prace przygotowawcze zarówno po stronie rządu, jak i samorządów różnych szczebli. Nowa perspektywa finansowa w dużym stopniu skoncentrowana jest na innowacyjności, na gospodarce niskoemisyjnej, będą też środki na tak ważną dla samorządów infrastrukturę drogową, również wymiar terytorialny ma być silnie zaakcentowany. Stąd konieczność aktualizacji strategii wojewódzkich – mówił podczas forum podsekretarz stanu Adam Hamryszczak. – Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej poziom dofinansowania projektów ma być niższy, zwłaszcza w najbiedniejszych regionach , jeśli dziś to dofinansowanie wynosi 80 procent, to propozycja Komisji idzie w kierunku 70 procent. To stwarza różnego rodzaju ograniczenia, które samorządy muszą brać pod uwagę – podkreślał podczas forum wiceminister Adam Hamryszczak.

 – Samorządowcy powinni nastawić się na perspektywę zmniejszenia środków, ponieważ zmniejszenie alokacji spójnościowej, przewidywane w oparciu o projekt rozporządzenia KE, zakłada zmniejszenie o 23 procent środków. Ale propozycja ta wprowadza też szereg uproszczeń, które powinny odciążyć administracyjnie instytucje zaangażowane w realizację programów operacyjnych. Wymuszają one też lepsze, strategiczne podejście do planowania inwestycji, które mogą być uruchomione bardzo szybko po zakończeniu negocjacji. Bardzo ważne jest dlatego przygotowanie spójnych strategii rozwoju regionalnego, strategii w obszarach transportu, monitorowanie postępu w inteligentnych specjalizacjach – to wszystko w oparciu o współpracę przedsiębiorców, naukowców, administracji rządowej i samorządowej – mówiła Anna Modzelewska – z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

III Forum Samorządów 2019 – program