South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

South Poland Cleantech Cluster

 organizuje warsztaty

"Pitching (prezentacja) start-upu do inwestorów i klientów"

Data: 29.10.2019, godz. 15.00 - 
Miejsce: NordicHouse, ul. św. Anny 5 w Krakowie

Warsztaty organizowane są przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego

Temat trzecich warsztatów to "Pitching (prezentacja) start-upu do inwestorów i klientów". Każdy start-up ma swoją historię a Twoim zadaniem jest jej opowiedzenie. Sztuki pitchingu nauczysz się właśnie podczas naszych kolejnych warsztatów. Mentor nie tylko przekaże potencjalnym przedsiębiorcom różnego rodzaju techniczne umiejętności, ale także wzmocni ich przedsiębiorczy sposób myślenia.

Mentorem podczas warsztatów będzie Christo Balinow, InnoEnergy's Business Development Director for CEE, Middle East and North America. KIC InnoEnergy jest europejską spółką poświęconą promowaniu innowacyjności, przedsiębiorczości i edukacji w dziedzinie zrównoważonej energii poprzez koordynowanie współpracy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorstwami i instytutami badawczymi. KIC InnoEnergy świadczy usługi przyspieszania rozwoju start-upów i ryzykownych przedsięwzięć poprzez wspieranie przedsiębiorców i ich pomysłów biznesowych. 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Rejestracja: https://evenea.pl/event/spcleantechwarsztaty3/

 

Horyzont 2020: nowa ścieżka wsparcia

 |  Kategoria: Aktualności przemysłowe

Horyzont 2020 to największy ramowy program w historii Unii Europejskiej dotyczący badań i innowacji. Jego budżet na lata 2014-2020 sięga 80 mld euro. O pieniądze wprost z Brukseli mogą się ubiegać m.in. europejscy, w tym polscy przedsiębiorcy.

Program podzielono na trzy filary, liczne programy i podprogramy. W większości przypadków przedsiębiorca, aby sięgnąć po dotację, musi zawiązać konsorcjum. Najczęściej chodzi o konsorcja, w skład których muszą wchodzić co najmniej trzy niepowiązane podmioty z trzech różnych krajów UE (lub stowarzyszonych). Najwyżej cenione są zespoły, w których jest jednostka naukowa. Znalezienie jej może stanowić trudność. Na portalu poświęconym programowi Horyzont 2020 można szukać partnerów i przedstawić swą firmę jako potencjalnego uczestnika konsorcjum.

Jest jednak łatwiejsza droga pozyskania pieniędzy z Horyzontu 2020. W programie przewidziano bowiem odrębną pulę tylko dla firm z sektora MŚP. Chodzi o mechanizm SME instrument (instrument dla małych i średnich firm). O środki z niego firma może się ubiegać samodzielnie bądź w konsorcjum, ale złożonym tylko z grupy firm z sektora MŚP.

Celem instrumentu jest wsparcie finansowania na wczesnym etapie projektów. Na lata 2014-2015 przewidziano 13 preferowanych branż i sektorów m.in. technologie informacyjno-komunikacyjne, diagnostykę urządzeń medycznych, ekoinnowacje w produkcji żywnośći. W latach 2014-2015 na konkursy z instrumentu dla MŚP zarezerwowano 506 mln euro. Program podzielono na trzy fazy wspierające kolejne etapy realizacji projektu.

Pierwsza to studium wykonalności. Jego celem jest ocena potencjału technicznego i komercyjnego produktu lub usługi lub technologii. Co ważne wnioski o dotację na fazę 1 można składać przez cały rok. Komisja Europejska kilka razy w roku ocenia aplikacje. Pozytywnie ocenione otrzymują po 50 tys. euro na sześć miesięcy. Firmom przysługuje też bezpłatny coaching, oferowany za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network – w Polsce jest 30 jej ośrodków.

Faza 2 to realizacja – praktyczny test planowanego rozwiązania aż do chwili, gdy będzie ono gotowe do komercjalizacji. W tej fazie można sfinansować m.in. prototyp czy miniaturyzację. Może to potrwać od roku do dwóch lat. Wartość projektu może wynieść od 0,5 do 2,5 mln euro, z czego KE finansuje 70 proc. Tak jak faza 1 wnioski można składać przez cały rok. Przysługuje też coaching. Do fazy 2 można aplikować z pominięciem fazy 1.

Faza 3 to komercjalizacja pomysłu i coaching. Zakwalifikowane do niej projekty będą objęte pomocą pośrednią (bezgotówkową) polegającą m.in. na dostępie do instrumentów kapitałowych i dłużnych, zabezpieczeniu praw własności intelektualnej oraz pomocy w dotarciu z produktem na nowe rynki. Pomoc dostaną tylko firmy, które otrzymały dofinansowanie w fazie 1 i 2. Nie można aplikować od razu do fazy 3.

Budżet II filaru (Przywództwo w przemyśle) programu „Horyzont 2020” na 2014, w mln euro:

ICT: 700 mln.
Nanotechnologie i biotechnologia: 500 mln.
Finansowanie ryzyka: 300 mln.
Przestrzeń kosmiczna: 128 mln.
Innowacje w MŚP: 10 mln.

Budżet III filaru (Wyzwania społeczne) programu „Horyzont 2020” na 2014 r., w mln euro:

Zdrowie: 600 mln.
Energia: 600 mln.
Transport: 540 mln.
Bezpieczeństwo żywnościowe: 300 mln.
Środowisko: 300 mln.
Bezpieczne społeczeństwo: 200 mln.
Europa w świecie: 112 mln.