South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech ma ogromną przyjemność poinformować, że nasza aplikacja, złożona 26 lutego 2020 roku do programu
UE Erasmus + Knowledge Alliance, została wybrana do dofinansowania z UE.
Nasza propozycja otrzymała 82/100 punktów i została wybrana spośród 216 kwalifikujących się wniosków (łącznie 30 wybranych). To naprawdę dobry wynik!

Czas trwania projektu to 01.01.2021 - 31.12.2023. Musimy teraz trzymać kciuki, aby okoliczności pozwoliły nam wszystkim spotkać się osobiście w Lipsku na spotkaniu inauguracyjnym w styczniu.

Tytuł projektu to

“IMPACT / Building values-based innovation cultures for sustainable business impact” 

z wizją przewidywania przyszłości nauczania i szkolenia w zakresie kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: ERASMUS+ Knowledge Alliance

Forum: Rozwój lokalny i regionalny

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniu 18.04.2015 SPCleantech wziął udział w Forum Sądeczanina „Rozwój lokalny i Regionalny w perspektywie finansowej 2014-2020” w Brzeźnie (małopolskie).

Podczas Forum naukowcy, samorządowcy, politycy, specjaliści i przedsiębiorcy, mówili o szansach i możliwościach rozwoju regionu sądeckiego, możliwościach finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej, przedstawili przykłady dobrego wykorzystania środków unijnych, roli samorządu terytorialnego we wdrażaniu unijnej polityki klimatyczno-energetycznej.

Głównymi tematami forum była polityka regionalna, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w nowoczesnych gospodarstwach, możliwości dofinansowania małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej, składanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie unijne. Osobnym tematem była polityka klastrowa władz regionalnych oraz rola i znaczenie klastrów w rozwoju gospodarczym i promocji regionu za granicą.

Program forum