SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Forum: Rozwój lokalny i regionalny

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniu 18.04.2015 SPCleantech wziął udział w Forum Sądeczanina „Rozwój lokalny i Regionalny w perspektywie finansowej 2014-2020” w Brzeźnie (małopolskie).

Podczas Forum naukowcy, samorządowcy, politycy, specjaliści i przedsiębiorcy, mówili o szansach i możliwościach rozwoju regionu sądeckiego, możliwościach finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej, przedstawili przykłady dobrego wykorzystania środków unijnych, roli samorządu terytorialnego we wdrażaniu unijnej polityki klimatyczno-energetycznej.

Głównymi tematami forum była polityka regionalna, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w nowoczesnych gospodarstwach, możliwości dofinansowania małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej, składanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie unijne. Osobnym tematem była polityka klastrowa władz regionalnych oraz rola i znaczenie klastrów w rozwoju gospodarczym i promocji regionu za granicą.

Program forum