Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Ekologiczny projekt członka SPCleantech

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Członek SPCleantech, Horizone Studio  zaprojektował ekologiczną szkołę i przedszkole w prestiżowej dzielnicy Krakowa. Projekt nowoczesnego i ekologicznego zespołu szkolno-przedszkolnego zlokalizowany został w Dębnikach przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.

Zadanie jakie przed biurem architektonicznym Horizone Studio postawił Inwestor polegało na stworzeniu atrakcyjnej koncepcji zespołu szkolno-przedszkolnego o wysokim standardzie. Projekt miał być nie tylko świeży i atrakcyjny pod względem wizualnym, ale również funkcjonalny i proekologiczny. Prestiżowa lokalizacja inwestycji wymagała w naszej ocenie wypracowania architektury o wysokich walorach estetycznych, prostej i powściągliwej formie oraz przyjaznym zagospodarowaniu działki – mówi Krystian Wawer architekt i partner Horizone Studio.

Naszą inwestycję zlokalizowaliśmy w spokojnej, willowej dzielnicy Krakowa, będącej jednocześnie miejscem świetnie skomunikowanym z resztą miasta. Stwarza to ogromne korzyści dla użytkowników kompleksu edukacyjnego, ale postawiło przed projektantami szereg wyzwań natury urbanistycznej: jak wpisać w otoczenie budynki, które mają być równocześnie przyjazne uczniom i ich opiekunom oraz lokalnej społeczności. Zwróciliśmy uwagę na szczególnie korzystne położenie – z jednej strony sąsiadujemy z Zespołem Szkół Łączności wraz z zapleczem sportowym, z drugiej – z domami Dębniczan, którzy pamiętają stare przedszkole funkcjonujące przed laty w tym miejscu – wyjaśnia Krzysztof Łabędź, wiceprezes Newberg sp. z o.o., która zleciła wykonanie projektu.

Budynek szkoły zaprojektowany został w taki sposób, aby mógł pomieścić dwie prywatne placówki oświaty o wysokim standardzie, tj. szkołę średnią i szkołę podstawową. Dwa segmenty szkoły rozplanowano funkcjonalnie symetrycznie, oddzielając je od siebie, co pozwala na ich niezależne funkcjonowanie. Jedyną strefą współdzieloną przez obydwie części jest wbudowana sala gimnastyczna. Chcąc jak najlepiej odpowiedzieć na powierzone zadanie, podczas prac projektowych architekci brali pod uwagę szereg aspektów, takich jak: najkorzystniejszy układ funkcjonalny, eskpozycję działki i warunki nasłonecznienia, walory widokowe, właściwe rozwiązania w zakresie komunikacji, powiązania z najbliższym otoczeniem oraz szereg rozwiązań proekologicznych.
Na poziomie drugiego piętra przewidziany został ogród, będący nie tylko uzupełnieniem projektowanej zieleni, ale przede wszystkim miejscem gdzie uczniowie będą mogli brać udział w zajęciach przyrodniczych oraz będą z bliska obserwować zastosowanie nowoczesnych rozwiązań ekologicznych, takich jak instalacja fotowoltaiczna, retencja wody deszczowej i wiele innych.

W osobnym, niezależnie funkcjonującym budynku przewidziane zostało przedszkole. Przy jego projekcie architekci postawili sobie za cel stworzenie architektury nie tylko w pełni funkcjonalnej ale przede wszystkim całkowicie przyjaznej dla jej najmłodszych użytkowników. Efektem ich pracy jest kompozycja architektoniczna przypominająca kompleks małych, niezależnych domków, których skala, forma i kolory mają nawiązać dialog z najmłodszymi dziećmi.

Wierzymy, że edukacja w placówkach oświaty o wysokich standardach architektonicznych nie tylko gwarantuje komfortowe warunki zdobywania wiedzy, ale przede wszystkim wpływa na kształtowanie poczucia estetyki u młodych ludzi – zaznacza Krystian Wawer.

Realizacja tak zaprojektowanych obiektów da szansę powstania nowoczesnego miejsca do rozwoju dzieci od najmłodszych lat do matury włącznie. Sam kompleks ze swoimi walorami ekologicznymi, funkcjonalnymi, estetycznymi oraz architektonicznymi ma szansę stać się „pomocą naukową”, która przeniesie wiedzę z teorii do rzeczywistości z której na co dzień uczeń korzysta. Mamy nadzieję, że w tak zaprojektowanej placówce, nauczycielom będzie łatwiej wykorzystać potencjał uczniów. Docelowo funkcjonowanie szkoły i przedszkola w takiej konwencji ma być efektywne dla uczniów, nauczycieli, operatora placówki i właściciela nieruchomości– podsumowuje Krzysztof Łabędź.

Budynki szkoły i przedszkola – podstawowe dane:
Lokalizacja: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, Kraków
Inwestor: Newberg Sp. z o.o.
Architekt: Horizone Studio Sp. z o.o. Sp.k
Autorzy projektu: Dominik Darasz, Bartłomiej Kisielewski, Robert Strzeński, Krystian Wawer
Współpraca autorska: Monika Wiecha, Dominika Juraszczyk, Karolina Sikora

Projekt:
2021
Powierzchnia netto:
Szkoła: 3602, 3 m2
Przedszkole: 886,6 m2   

Newberg sp. z o.o. to spółka Grupy Newberg Investments, która inwestuje w przedsięwzięcia w wielu branżach innowacyjnych technologii oraz na rynku nieruchomości. Przez swoją deweloperską markę Galinvest (galinvest.com.pl) od 10 lat realizuje projekty budowlane dostarczając dotychczas na rynek ponad 1500 mieszkań.
Kontakt: biuro@newberg.pl

HORIZONE Studio to kreatywne i dynamiczne biuro architektoniczne mające swoją główną siedzibę w Krakowie, specjalizujące się w projektowaniu budynków biurowych, użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych. Pasją naszych architektów jest również tworzenie przyjaznej i nowoczesnej przestrzeni miejskiej.
Działalność pracowni od lat jest silnie zakorzeniona w idei zrównoważonego rozwoju, a projekty powstające w biurze są efektem zintegrowanego procesu projektowego (tzw. integrated design process). www.horizone.com.pl

Kontakt:
Dominika Kisielewska
kisielewska@horizone.com.pl