SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

„Dzień wynalazków” – partnerstwo

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech był partnerem wydarzenia „Dzień Wynalazków – Małopolska europejskim regionem wynalazców i przedsiębiorców” zorganizowanego przez Członka Założyciela klastra, spółkę celową Politechniki Krakowskiej INTECH PK dnia 22.04.2016 na terenie Politechniki Krakowskiej. Współorganizatorami wydarzenia byli: MCBE i MLBE Politechniki Krakowskiej.Dziń wynalazkków

Powyższe wydarzenie służyło zaprezentowaniu małopolskiej społeczności najciekawszych wynalazków powstających na politechnicznych uczelniach i mogących znaleźć zastosowanie w obszarach krajowych i małopolskich inteligentnych specjalizacji. Celem organizacji „Dnia Wynalazków” było również upowszechnienie poprzez konferencję naukową wiedzy nt. stanu innowacyjności w Polsce i wiążących się z tym wyzwań.

Poprzez szereg wydarzeń (wystawa wynalazków, naukowa konferencja oraz warsztaty „CaseLab – Laboratorium Dobrych Praktyk”) oraz zaproszenie do udziału wynalazców, specjalistów ds. Rozwoju regionalnego, a także przedstawicieli świata nauki, partnerzy włączyli się w proces tworzenie lokalnego ekosystemu innowacji.

South Poland Cleantech Cluster uczestniczył w sesji z wynalazcami, konferencji naukowej oraz warsztatach „CaseLab – Laboratorium Dobrych Praktyk”.

Współorganizatorami wydarzenia byli: Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego oraz Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej.

Wydarzenie „Dzień Wynalazków – Małopolska europejskim regionem wynalazców i przedsiębiorców” służyło zaprezentowaniu małopolskiej społeczności najciekawszych wynalazków, powstających na politechnicznych uczelniach i mogących znaleźć zastosowanie w obszarach specjalizacji, zdefiniowanych w krajowej, a także małopolskiej strategii rozwoju. Celem organizacji „Dnia Wynalazków” było również upowszechnienie poprzez konferencję naukową wiedzy nt. stanu innowacyjności w Polsce i wiążących się z tym wyzwań.

Wydarzenie składało się z następujących części:

godzina wydarzenie
8:30 Rejestracja uczestników i gości „Dnia Wynalazków”
9:00 Rozpoczęcie „Dnia Wynalazków” – powitanie gości oraz uczestników przez organizatorów
9:15 – 17.00 „Wynalazki na rzecz inteligentnych specjalizacji”

Prezentacja wynalazków i spotkania z twórcami

11:00 – 13:00 „Małopolska jako europejski region wynalazców i przedsiębiorców”

Konferencja naukowa i panel ekspercki

14:00 – 17:00 „CaseLab – Laboratorium Dobrych Praktyk”

Warsztaty mające na celu wypracowanie przez interdyscyplinarne zespoły, koncepcji przekształcenia wynalazków i innowacyjnych rozwiązań w produkty lub usługi rynkowe