South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech ma ogromną przyjemność poinformować, że nasza aplikacja, złożona 26 lutego 2020 roku do programu
UE Erasmus + Knowledge Alliance, została wybrana do dofinansowania z UE.
Nasza propozycja otrzymała 82/100 punktów i została wybrana spośród 216 kwalifikujących się wniosków (łącznie 30 wybranych). To naprawdę dobry wynik!

Czas trwania projektu to 01.01.2021 - 31.12.2023. Musimy teraz trzymać kciuki, aby okoliczności pozwoliły nam wszystkim spotkać się osobiście w Lipsku na spotkaniu inauguracyjnym w styczniu.

Tytuł projektu to

“IMPACT / Building values-based innovation cultures for sustainable business impact” 

z wizją przewidywania przyszłości nauczania i szkolenia w zakresie kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: ERASMUS+ Knowledge Alliance

„Dzień wynalazków” – partnerstwo

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech był partnerem wydarzenia „Dzień Wynalazków – Małopolska europejskim regionem wynalazców i przedsiębiorców” zorganizowanego przez Członka Założyciela klastra, spółkę celową Politechniki Krakowskiej INTECH PK dnia 22.04.2016 na terenie Politechniki Krakowskiej. Współorganizatorami wydarzenia byli: MCBE i MLBE Politechniki Krakowskiej.Dziń wynalazkków

Powyższe wydarzenie służyło zaprezentowaniu małopolskiej społeczności najciekawszych wynalazków powstających na politechnicznych uczelniach i mogących znaleźć zastosowanie w obszarach krajowych i małopolskich inteligentnych specjalizacji. Celem organizacji „Dnia Wynalazków” było również upowszechnienie poprzez konferencję naukową wiedzy nt. stanu innowacyjności w Polsce i wiążących się z tym wyzwań.

Poprzez szereg wydarzeń (wystawa wynalazków, naukowa konferencja oraz warsztaty „CaseLab – Laboratorium Dobrych Praktyk”) oraz zaproszenie do udziału wynalazców, specjalistów ds. Rozwoju regionalnego, a także przedstawicieli świata nauki, partnerzy włączyli się w proces tworzenie lokalnego ekosystemu innowacji.

South Poland Cleantech Cluster uczestniczył w sesji z wynalazcami, konferencji naukowej oraz warsztatach „CaseLab – Laboratorium Dobrych Praktyk”.

Współorganizatorami wydarzenia byli: Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego oraz Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej.

Wydarzenie „Dzień Wynalazków – Małopolska europejskim regionem wynalazców i przedsiębiorców” służyło zaprezentowaniu małopolskiej społeczności najciekawszych wynalazków, powstających na politechnicznych uczelniach i mogących znaleźć zastosowanie w obszarach specjalizacji, zdefiniowanych w krajowej, a także małopolskiej strategii rozwoju. Celem organizacji „Dnia Wynalazków” było również upowszechnienie poprzez konferencję naukową wiedzy nt. stanu innowacyjności w Polsce i wiążących się z tym wyzwań.

Wydarzenie składało się z następujących części:

godzina wydarzenie
8:30 Rejestracja uczestników i gości „Dnia Wynalazków”
9:00 Rozpoczęcie „Dnia Wynalazków” – powitanie gości oraz uczestników przez organizatorów
9:15 – 17.00 „Wynalazki na rzecz inteligentnych specjalizacji”

Prezentacja wynalazków i spotkania z twórcami

11:00 – 13:00 „Małopolska jako europejski region wynalazców i przedsiębiorców”

Konferencja naukowa i panel ekspercki

14:00 – 17:00 „CaseLab – Laboratorium Dobrych Praktyk”

Warsztaty mające na celu wypracowanie przez interdyscyplinarne zespoły, koncepcji przekształcenia wynalazków i innowacyjnych rozwiązań w produkty lub usługi rynkowe