SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Duńskie rozwiązania Cleantech i Smart City

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniu 27.08.2014, SPCleantech uczestniczył w seminarium Cleantech “Denmark’s Smart City and Cleantech Solutions” zorganizowanym przez Duński Przemysł Cleantech w Kopenhadze, Dania. 

Dania znalazła rozwiązania na rozwój Smart City w przyszłości. Organizatorzy promują te rozwiązania na arenie międzynarodowej. Uczestnicy wzięli udział w wydarzeniu podczas którego Duński Przemysł Cleantech zaprezentował swoje najnowsze inicjatywy i wizje Smart City w przyszłości oraz innowacyjne rozwiązania począwszy od odnawialnych energii, odpadów jako zródła zasobów do klimatycznych planów działania. 

See the draft program here.

Organizatorzy mają nadzieję, że uczestnicy zapoznali się z duńskimi rozwiązaniami Cleantech oraz nawiązali kontakty z międzynarodową branżą Cleantech. 

DATA I MIEJSCE
Wydarzenie miało miejsce w środę 27.08.014 pomiędzy 09.00 i 16.30.