South Poland Cleantech Cluster

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników South Poland Cleantech Cluster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Duńskie rozwiązania Cleantech i Smart City

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniu 27.08.2014, SPCleantech uczestniczył w seminarium Cleantech “Denmark’s Smart City and Cleantech Solutions” zorganizowanym przez Duński Przemysł Cleantech w Kopenhadze, Dania. 

Dania znalazła rozwiązania na rozwój Smart City w przyszłości. Organizatorzy promują te rozwiązania na arenie międzynarodowej. Uczestnicy wzięli udział w wydarzeniu podczas którego Duński Przemysł Cleantech zaprezentował swoje najnowsze inicjatywy i wizje Smart City w przyszłości oraz innowacyjne rozwiązania począwszy od odnawialnych energii, odpadów jako zródła zasobów do klimatycznych planów działania. 

See the draft program here.

Organizatorzy mają nadzieję, że uczestnicy zapoznali się z duńskimi rozwiązaniami Cleantech oraz nawiązali kontakty z międzynarodową branżą Cleantech. 

DATA I MIEJSCE
Wydarzenie miało miejsce w środę 27.08.014 pomiędzy 09.00 i 16.30.