South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

South Poland Cleantech Cluster

 organizuje warsztaty

"Pitching (prezentacja) start-upu do inwestorów i klientów"

Data: 29.10.2019, godz. 15.00 - 
Miejsce: NordicHouse, ul. św. Anny 5 w Krakowie

Warsztaty organizowane są przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego

Temat trzecich warsztatów to "Pitching (prezentacja) start-upu do inwestorów i klientów". Każdy start-up ma swoją historię a Twoim zadaniem jest jej opowiedzenie. Sztuki pitchingu nauczysz się właśnie podczas naszych kolejnych warsztatów. Mentor nie tylko przekaże potencjalnym przedsiębiorcom różnego rodzaju techniczne umiejętności, ale także wzmocni ich przedsiębiorczy sposób myślenia.

Mentorem podczas warsztatów będzie Christo Balinow, InnoEnergy's Business Development Director for CEE, Middle East and North America. KIC InnoEnergy jest europejską spółką poświęconą promowaniu innowacyjności, przedsiębiorczości i edukacji w dziedzinie zrównoważonej energii poprzez koordynowanie współpracy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorstwami i instytutami badawczymi. KIC InnoEnergy świadczy usługi przyspieszania rozwoju start-upów i ryzykownych przedsięwzięć poprzez wspieranie przedsiębiorców i ich pomysłów biznesowych. 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Rejestracja: https://evenea.pl/event/spcleantechwarsztaty3/

 

Duńscy mentorzy w Krakowie

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

21 grudnia 2015, Janusz Kahl CEO w SPCleantech spotkał się z Thomas Klem Andersen z DTU Scion, (Park Naukowo-Technologiczny w Kopenhadze, Dania), scion.dk, odpowiedzialnym za Scion Mentor Team. Podczas spotkania omawiano współpracę z udziałem duńskich mentorów w firmach i start-upach wspieranych przez SPCleantech.

Zespół mentorów
W oparciu o koncepcję, przetestowaną przez wiele lat w Massachusetts Institute of Technology (MIT) w Bostonie web.mit.edu, Scion DTU proponuje mentoring, który różni się od innych mentoringów tym, że nie jest oparty na współpracy firmy z jednym mentorem, ale  całym zespołem mentorów udostępnionych każdej uczestniczącej w programie firmie. Scion Mentor Team liczy obecnie około 50 mentorów, i ponad 25 firm, które korzystają z porad zespołu mentorów dostarczających im wiedzę na temat działalności firm oraz  rozwoju ich produktów.

Scion-Hørsholm

Program mentoringu Scion DTU jest przeznaczony do tworzenia i pielęgnowania satysfakcjonujących relacji między właścicielami szybko rozwijających się firm, i odpowiednimi specjalistami i ekspertami biznesowymi. Program skupia się na  coachingu i rozwoju umiejętności przedsiębiorców high-tech w rozwijaniu ich  strategicznego biznesu. Działania te stwarzają najlepsze warunki do wzrostu zaangażowanych przedsiębiorstw.

Mentor Teams – optymalne dzielenia się wiedzą
Szczególnie interesujące w programie mentorskim Scion DTU jest to, że uczestniczące start-upy współpracują z zespołem mentorów. Zespół ten oferuje wyjątkowo wysoką koncentrację wiedzy i bogactwo różnych perspektyw, które katalizują rozwój firmy. Każdy zespół mentorów dopasowany jest do spółki w odniesieniu do jej konkretnych wyzwań na ścieżce wzrostu. Mentor Teams mogą dostarczać firmom między innymi techniczną, zawodową, handlową, finansową i prawną wiedzę.

Scion-Lyngby

Mentorzy z programu mentorskiego uczestniczą także w spotkaniach specjalnej sieci mentorów, podczas których dzielą się wiedzą i doświadczeniami. Mentorzy wykorzystują się na wzajem w celu przetestowania własnych praktyk mentorskich i czerpania z wiedzy i pomysłów innych doświadczonych mentorów – z korzyścią dla zaangażowanego biznesu.

Inne programy dla start-upów w Scion DTU

 • Zielony dom start-upów (The green entreprenuers house)
 • Winda pomysłów (Idea elevator)
 • Wiedza jako silnik wzrostu (Knowledge as growth engine)
 • Tech Challange – program akceleracyjny dla sart-upów hardware, który obejmuje:
  • 4 miesiące programu akceleracyjnego
  • główna nagroda w wysokości 67.000 euro
  • miejsca pracy w Scion DTU
  • dostęp do urządzeń prototypowych
  • dostęp do ekspertów, doradców i mentorów
  • indywidualna strategia finansowania
  • dostęp do wynalazców

Duński Uniwersytet Technologiczny (DTU) dtu.dk, jedna z największych uczelni technicznych w Skandynawii ma kilka spółek zależnych stworzonych w celu wsparcia podstawowych usług Uniwersytetu. Spółki te są jednym z wielu punktów kontaktowych dla biznesu. Spółki DTU są niezależne, działają na warunkach rynkowych i są zorganizowane w formie spółek akcyjnych z własnymi zarządami i radami narzorczymi.

Spółki koncentrują się na zapewnieniu pomocy dla start-upów w rozpoczęciu działalności, tworzeniu możliwości rozwoju i budowaniu zaplecza dla technologicznie zaangażowanych firm, które oferują usługi i przyczyniają się do efektywnego wykorzystania możliwości badawczych i innowacyjnych na terenie DTU.

Scion DTU A/S jest pierwszym i największym uniwersyteckim parkiem naukowym w Danii. Firma wspiera spółki technologiczne oparte na wiedzy w branżach biotechnologii, nanotechnologii, czystych technologii, technologii medycznych, ochrony środowiska, rozwoju IT i innych wysokich technologii i jest zarazem zapleczem dla wszystkich faz rozwoju firmy – od samego początku do komercyjnie dojrzałych na rynku firm badawczych.

Scion DTU A/S posiada zaplecze badawcze zarówno w Hørsholm jak i DTU Lyngby Campus (Kopenhaga).