SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Carbon Footprint Summit 2021 w Krakowie

 |  Kategoria: Wydarzenia

SPCleantech uczestniczył jako partner w kolejnej edycji Carbon Footprint Summit 2021 zorganizowanym w dniach 8-9. 10.2021 na hali Cracovia – największego szczytu klimatycznego w sercu Krakowa! W ciągu dwóch dni wydarzenie zgromadziło wielu ekspertów, aktywistów, wynalazców i przedstawicieli odpowiedzialnego biznesu, którzy podzielili się swoim doświadczeniem i zainspirowali uczestników do działania na rzecz klimatu.

W pierwszym dniu wydarzenia na scenie międzynarodowej wystąpił zaproszony przez SPCleantech oraz Fundację Torben Klitgaard, CEO w BLOXHUB w Kopenhadze, DK. Torben opowiedział o działalności BLOXHUB, pierwszego i największego w Europie hubu zrównoważonej urbanizacji oraz o współpracy z podobnym hubem powstałym w ramach działalności SPCCleantech krakowurbanhub.pl w Krakowie.

W drugim dniu na scenie głównej prezes SPCleantech, Janusz Kahl przedstawił działalność i przyszłe plany rozwoju krakowurbanhub.pl.

Organizatorem tego cyklicznego wydarzenia jest krakowska Fundacja Carbon Footprint, która jest fundacją zajmującą się budowaniem świadomości ekologicznej społeczeństwa. Swoją misję realizuje poprzez projekty edukacyjne oraz szczyt klimatyczny Carbon Footprint Summit. Dzieli się merytorycznymi treściami, współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi i ekspertami z różnych dziedzin. Wspiera biznes w zielonej transformacji, bo uważa, że to szczególnie ważny sektor, który może wprowadzić realne zmiany.

Carbon Footprint Summit powstał z potrzeby przestrzeni do swobodnej i merytorycznej dyskusji pomiędzy naukowcami i aktywistami a światem biznesu. Popularyzacja wiedzy i faktów na temat zmian klimatycznych – również wśród przedsiębiorców – jest kluczowa dla wprowadzenia zmian w naszym społeczeństwie. W końcu to firmy są siłą napędową wzrostu gospodarczego i budowania dobrobytu. Celem fundacji jest wypracowanie modelu zrównoważonej gospodarki, którą tworzy odpowiedzialny biznes i świadomi konsumenci, a celem szczytu było poprowadzenie interdyscyplinarnego dialogu klimatycznego pomiędzy przedstawicielami nauki #FACTS, zrównoważonego biznesu #TECH i aktywizmu społecznego #IDEA, aby wspólnie wypracować nowe rozwiązania, nawiązać wartościowe kontakty i zaktywizować społeczeństwo oraz instytucje do podejmowania odpowiedzialnych środowiskowo działań. 

Wystąpienia i prelekcje odbyły się na dwóch głównych scenach – w formie międzynarodowej konferencji oraz przestrzeni zorientowanej na tematy gospodarcze i biznesowe, towarzyszącej targom Fair Job Fairs, w której przedstawiciele zrównoważonego biznesu przedstawili swoje działania i nowe technologie. 

Oprócz licznych prelekcji, paneli dyskusyjnych i przestrzeni targowej, uczestnicy mieli możliwość udziału w wielu aktywności takich jak warsztaty edukujące o ochronie klimatu, zajęcia z upcyclingu, wymiana roślin, ubrań i wielu innych rzeczy. Znaleźli również strefę relaksu, gdzie można było usiąść, porozmawiać i odpocząć oraz strefę vege z 100% roślinnym jedzeniem.