Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Carbon Footprint Summit 2021 w Krakowie

 |  Kategoria: Wydarzenia

SPCleantech uczestniczył jako partner w kolejnej edycji Carbon Footprint Summit 2021 zorganizowanym w dniach 8-9. 10.2021 na hali Cracovia – największego szczytu klimatycznego w sercu Krakowa! W ciągu dwóch dni wydarzenie zgromadziło wielu ekspertów, aktywistów, wynalazców i przedstawicieli odpowiedzialnego biznesu, którzy podzielili się swoim doświadczeniem i zainspirowali uczestników do działania na rzecz klimatu.

W pierwszym dniu wydarzenia na scenie międzynarodowej wystąpił zaproszony przez SPCleantech oraz Fundację Torben Klitgaard, CEO w BLOXHUB w Kopenhadze, DK. Torben opowiedział o działalności BLOXHUB, pierwszego i największego w Europie hubu zrównoważonej urbanizacji oraz o współpracy z podobnym hubem powstałym w ramach działalności SPCCleantech krakowurbanhub.pl w Krakowie.

W drugim dniu na scenie głównej prezes SPCleantech, Janusz Kahl przedstawił działalność i przyszłe plany rozwoju krakowurbanhub.pl.

Organizatorem tego cyklicznego wydarzenia jest krakowska Fundacja Carbon Footprint, która jest fundacją zajmującą się budowaniem świadomości ekologicznej społeczeństwa. Swoją misję realizuje poprzez projekty edukacyjne oraz szczyt klimatyczny Carbon Footprint Summit. Dzieli się merytorycznymi treściami, współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi i ekspertami z różnych dziedzin. Wspiera biznes w zielonej transformacji, bo uważa, że to szczególnie ważny sektor, który może wprowadzić realne zmiany.

Carbon Footprint Summit powstał z potrzeby przestrzeni do swobodnej i merytorycznej dyskusji pomiędzy naukowcami i aktywistami a światem biznesu. Popularyzacja wiedzy i faktów na temat zmian klimatycznych – również wśród przedsiębiorców – jest kluczowa dla wprowadzenia zmian w naszym społeczeństwie. W końcu to firmy są siłą napędową wzrostu gospodarczego i budowania dobrobytu. Celem fundacji jest wypracowanie modelu zrównoważonej gospodarki, którą tworzy odpowiedzialny biznes i świadomi konsumenci, a celem szczytu było poprowadzenie interdyscyplinarnego dialogu klimatycznego pomiędzy przedstawicielami nauki #FACTS, zrównoważonego biznesu #TECH i aktywizmu społecznego #IDEA, aby wspólnie wypracować nowe rozwiązania, nawiązać wartościowe kontakty i zaktywizować społeczeństwo oraz instytucje do podejmowania odpowiedzialnych środowiskowo działań. 

Wystąpienia i prelekcje odbyły się na dwóch głównych scenach – w formie międzynarodowej konferencji oraz przestrzeni zorientowanej na tematy gospodarcze i biznesowe, towarzyszącej targom Fair Job Fairs, w której przedstawiciele zrównoważonego biznesu przedstawili swoje działania i nowe technologie. 

Oprócz licznych prelekcji, paneli dyskusyjnych i przestrzeni targowej, uczestnicy mieli możliwość udziału w wielu aktywności takich jak warsztaty edukujące o ochronie klimatu, zajęcia z upcyclingu, wymiana roślin, ubrań i wielu innych rzeczy. Znaleźli również strefę relaksu, gdzie można było usiąść, porozmawiać i odpocząć oraz strefę vege z 100% roślinnym jedzeniem.