Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Inicjatywa BLOK Architekci

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Z ogromną przyjemnością informujemy, że członek SPCleantech, pracownia BLOK Architekci z Krakowa została  pierwszym w Polsce partnerem Living Building Challenge realizującym projekty wg tego standardu, a Dyrektor Generalna warszawskiego oddziału BLOK ARCHITEKCI, Katarzyna Wojda, została mianowana Ambasadorką LBC. 

Living Building Challenge to międzynarodowy program certyfikacji zrównoważonego budownictwa stworzony w 2006 roku przez organizację International Living Future Institute. 

Living Building Challenge (LBC) to najwyższy standard ekologicznego budownictwa, który można zastosować w każdym typie budynku na całym świecie. Celem jest stworzenie żywych budynków, które zawierają regeneracyjne rozwiązania projektowe, które faktycznie poprawiają lokalne środowisko, a nie tylko zmniejszają szkody. LBC jest administrowany przez międzynarodowy Living Building Future Institute (ILFI) non-profit, globalną sieć poświęconą tworzeniu zdrowej przyszłości dla wszystkich.

W 2010 roku Omega Centre for Sustainable Living w Rhinebeck w stanie Nowy Jork jako jeden z pierwszych dwóch budynków uzyskał pełny certyfikat Living Building Challenge.

Projekty LBC muszą starać się wytwarzać więcej energii niż zużywają, zbierać własną wodę pitną z opadów, oczyszczać całą szarą i deszczową wodę na miejscu, wykorzystywać najzdrowsze dostępne materiały budowlane i zapewniać piękne, edukacyjne i zdrowe środowisko dla mieszkańców.

Niektóre projekty nie mogą uzyskać certyfikatu LBC na etapie projektowania. Mimo to wyzwanie dla żywego budynku może być aspiracją dla tych projektów i wielu stara się zbliżyć do nich tak blisko, jak to tylko możliwe. Inni mogą po prostu chcieć skorzystać z pracy wykonanej przez ILFI. Na przykład czerwona lista materiałów, których należy unikać, jeśli to możliwe, może być stosowana przez wszystkich w branży budowlanej.

„A co by było, gdyby każdy projekt i budowa uczyniły świat lepszym miejscem?” – Wyzwanie dla żywego budynku (LBC).

PZFD_BLOK_PILOTAZ ECOAVENGERA_2020_10_19