SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Witamy nowego członka – ATB

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Witamy nowego członka SPCleantech, ATB Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Tomasz Adamczyk z siedzibą w Staszowie, województwo Świętokrzeskie.

Firma działa od 2009. Przez pierwsze lata (do 2015) funkcjonowała jako Firma Ogólnobudowlana „TOMCZYK” Tomasz Adamczyk. Zakres usług, oferowanych obecnie przez firmę obejmuje prace budowlane i roboty ziemne, a także wypożyczanie sprzętu budowlanego.


Głównym celem „ATB” jest ciągły rozwój, co przekłada się na coraz większą liczbę realizowanych inwestycji. Prezes ATB, Tomasz Adamczyk stawia na pełen profesjonalizm, czego dowodem jest m.in. wykwalifikowana kadra pracowników. Nadrzędne wartości, wyznawane przez Firmę to wiedza, doświadczenie, terminowość oraz kompeksowość. Dzięki takiemu podejściu Przedsiębiorstwo „ATB” może zagwarantować klientowi nawyższy standard wykonania usług.

Początkowo „ATB” realizowało inwestycje wyłącznie na obszarze powiatu staszowiego, pełniąc funkcję członka korsorcjum. Z czasem jednak działalność Przedsiębiorstwa rozwinęła się znacząco. Poszerzono obszar wykonywanych prac oraz sukcesywnie zatrudniano kolejnych, doświadczonych i wyszkolonych pracowników.

Szczególny rozkwit Przedsiębiorstwa można zaobserwować od 2016 roku. Od tego czasu Firma realizuje więcej samodzielnych przedsięwzięć budowlanych. „ATB” Przedsiębiorstwo Budowlano Inyżynieryjne ma na swoim koncie wiele realizacji, którymi niewątpliwie może się pochwalić.

Budynki mieszkalne
ATB realizuje inwestycje mieszkaniowe w wysokim standardzie wykończenia, wyposażone we wszelkie niezbędne instalacje oraz infrastrukturę.

Budynki użyteczności publicznej
ATB buduje biblioteki, centra kultury, ośrodki zdrowia, budynki oświatowe. W zakres działalności wchodzą również otwarte przestrzenie publiczne takie jak rynki, parkingi, infrastruktura sportowa. Firma podejmuje się kompleksowego wykonawstwa inwestycji.

Zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne
ATB tworzy wykopy, buduje specjalistyczne sieci bazując na przygotowanej uprzednio specyfikacji. W ramach kompleksowej realizacji inwestycji wykonuje również przyłącza obiektów do sieci. Wykorzystuje profesjonalne, specjalistyczne maszyny, a wszystko realizuje w umówionym ze zleceniodawcą terminie.

Drogi
ATB realizuje roboty budowlane na wszystkich etapach. Prowadzi prace na terenie województw: małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.

Zagospodarowanie terenu
ATB oferuje kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych. Prowadzi rewitalizacje, przebudowy rynków publicznych, budowę parków, skwerów oraz placów zabaw. Pracuje również przy zagospodarowaniu przestrzeni wokół budynków użyteczności publicznej oraz prywatnych inwestorów m.in. przy inwestycjach mieszkaniowych, przy budowie placów zabaw przy przedszkolach.