South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech ma ogromną przyjemność poinformować, że nasza aplikacja, złożona 26 lutego 2020 roku do programu
UE Erasmus + Knowledge Alliance, została wybrana do dofinansowania z UE.
Nasza propozycja otrzymała 82/100 punktów i została wybrana spośród 216 kwalifikujących się wniosków (łącznie 30 wybranych). To naprawdę dobry wynik!

Czas trwania projektu to 01.01.2021 - 31.12.2023. Musimy teraz trzymać kciuki, aby okoliczności pozwoliły nam wszystkim spotkać się osobiście w Lipsku na spotkaniu inauguracyjnym w styczniu.

Tytuł projektu to

“IMPACT / Building values-based innovation cultures for sustainable business impact” 

z wizją przewidywania przyszłości nauczania i szkolenia w zakresie kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: ERASMUS+ Knowledge Alliance

5. warsztaty EU 2030 High-tech T-shaped Skills Vision

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 12 marca 2019 SPCleantech uczestniczył w 5. warsztatach nt. „Wizja  EU-2030 High-Tech umiejętności w kształcie litery T”  w NH Brussels EU Berlaymont w Brukseli. CEO w SPCleantech, Janusz Kahl reprezentował klastry europejskie jako członek Komitetu Sterującego, zadania zleconego przez Komisję Europejską.

Wizja umiejętności EU-2030 w kształcie litery T ma na celu zmobilizowanie wszystkich zasobów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, aby high-tech umiejętności stały się szansą dla wszystkich.

Kontekst i cel 5. warsztatu eksperckiego

Projekt „Umiejętności z zakresu inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej (SIS & DT)” koncentruje się na opracowaniu konkretnych modułów w ramach Zestawu narzędzi (Toolbox), które będą wykorzystywane przez osoby prywatne, firmy i decydentów na wszystkich szczeblach w celu operacjonalizacji Wizji Umiejętności UE 2030 w kształcie litery „T”.

Piąte warsztaty mały na celu pogłębioną dyskusję na temat następujących trzech modułów Zestawu narzędzi: „Finansowanie (UE / Krajowe / Regionalne / Prywatne)”, „Zachęty” i „Komunikacja”.

Kluczowi uczestnicy reprezentujący różne grupy zainteresowanych stron na wszystkich poziomach (tj. Ponadnarodowy, krajowy, regionalny, miejski, klaster, przemysł) zostali zaproszeni do wspólnego przedyskutowania następujących tematów:

  • Określenie programu „Finansowania”, który będzie wspierał operacjonalizację UE 2030 Zaawansowana wizja umiejętności w kształcie litery „T” (np. Rady ds. Umiejętności Terytorialnych, Programy podnoszenia kwalifikacji, opracowywanie nowych technik szkoleniowych itp.)
  • Opracowanie zestawu „Zachęt” w celu zachęcenia do powszechnego wykorzystania ruchu upowszechniającego i aktywnego udziału wszystkich zainteresowanych stron w zakresie operacjonalizacja wizji umiejętności w 2030. UE
  • Określenie kompleksowej i spójnej strategii „Komunikacyjnej” na wszystkich poziomach (np. miasto / regionalny / krajowy / UE)

Kluczowe pytania, które zostały omówione podczas warsztatów, obejmowały:

Finansowanie

  • Czy możliwe jest dostosowanie istniejących mechanizmów finansowania w celu wsparcia stworzenie możliwego „Funduszu umiejętności”?
  • W jaki sposób możemy zapewnić wyrównanie wysiłków finansowych na rzecz rozwoju R&D i innowacji, edukacji i rozwoju przemysłowego?
  • W jaki sposób powinny zostać rozdzielone wysiłki finansowe na wszystkie poziomy podmiotów (np. Miasto / regionalny / krajowy / UE)?

Zachęty

  • Jak zachęcić osoby prywatne / przedsiębiorstwa do inwestowania w umiejętności? Jakie rodzaje zachęt miałyby największy wpływ?
  • Jak zapewnić spójność między TSC a zachętami na poziomie miasta, kraju i UE?

Komunikacja

  • Kto powinien przewodzić strategii komunikacji? Jak opracować kompleksową strategię komunikacyjną, która będzie skierowana do wszystkich zainteresowanych stron?

WS5_SIS_DT_Final Agenda_12.03.19_Brussels

WS5_SIS_DT_Background document_12.03.19_Brussels

WS5 – Paul Healy – Skillnet Ireland