South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

South Poland Cleantech Cluster

 organizuje warsztaty

"Pitching (prezentacja) start-upu do inwestorów i klientów"

Data: 29.10.2019, godz. 15.00 - 
Miejsce: NordicHouse, ul. św. Anny 5 w Krakowie

Warsztaty organizowane są przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego

Temat trzecich warsztatów to "Pitching (prezentacja) start-upu do inwestorów i klientów". Każdy start-up ma swoją historię a Twoim zadaniem jest jej opowiedzenie. Sztuki pitchingu nauczysz się właśnie podczas naszych kolejnych warsztatów. Mentor nie tylko przekaże potencjalnym przedsiębiorcom różnego rodzaju techniczne umiejętności, ale także wzmocni ich przedsiębiorczy sposób myślenia.

Mentorem podczas warsztatów będzie Christo Balinow, InnoEnergy's Business Development Director for CEE, Middle East and North America. KIC InnoEnergy jest europejską spółką poświęconą promowaniu innowacyjności, przedsiębiorczości i edukacji w dziedzinie zrównoważonej energii poprzez koordynowanie współpracy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorstwami i instytutami badawczymi. KIC InnoEnergy świadczy usługi przyspieszania rozwoju start-upów i ryzykownych przedsięwzięć poprzez wspieranie przedsiębiorców i ich pomysłów biznesowych. 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Rejestracja: https://evenea.pl/event/spcleantechwarsztaty3/

 

Konferencja Pracownia Miast Kraków

 |  Kategoria: Wydarzenia

SPCleantech uczestniczył 04.12.2015 w konferencji „Pracownia Miast Kraków” organizowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w ramach akcji społecznej przez Gazetę Wyborczą.

„Pracownia miast” to akcja społeczna „Gazety Wyborczej”, prowadzona od 2014 roku. To miejsce dialogu i wymiany opinii między samorządowcami, mieszkańcami oraz ekspertami, społecznikami, przedstawicielami rządu, świata biznesu i kultury. Podczas warsztatów uczestnicy skupiają się na wyzwaniach, przed którymi stoi miasto, oraz jego problemach i szukają sposobów ich rozwiązania. Na konferencji dyskutuje się o pomysłach, pokazuje dobre praktyki, proponuje działania. Głównym pytaniem konferencji jest: Co zrobić, żeby nasze miasta stały się lepszymi miejscami do życia?


Program konferencji „Pracownia Miast: Kraków”
piątek, 4 grudnia 2015 r., godz. 12.00-17.00
Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27

12.00-12.30 Rejestracja gości. Kawa

12.30-12.45 Powitanie
– przedstawiciel władz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
– Michał Olszewski, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” w Krakowie
– Elżbieta Koterba, zastępca prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa

12.45-13.00 Prezentacja wprowadzająca „Krakowski kurs na innowacje”
Bartosz Piłat, redaktor „Gazety Wyborczej” w Krakowie

13.00-14.45 SESJA I

13.00-13.10 Prezentacja wniosków z warsztatu „Co zrobić, by Kraków był miastem zielonym?”
Dominika Wantuch, dziennikarka „Gazety Wyborczej”

13.10-13.15 Film wprowadzający do dyskusji: „Kazimierz i Zabłocie. Jak to było”

13.15-14.45 Dyskusja: „Kazimierz – Zabłocie – Nowa Huta. Jak rewitalizować Kraków?”
Prowadzący: Bartosz Piłat, redaktor „Gazety Wyborczej” w Krakowie
Uczestnicy (w trakcie potwierdzania):
– Elżbieta Koterba, zastępca prezydenta ds. rozwoju Krakowa
– Krzysztof Wach, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
– Karol Janas, redaktor naczelny czasopisma „Problemy Rozwoju Miast”, pracownik Instytutu Rozwoju Miast
– Lesław Paciorek, prezes firmy Leier Polska
– Paweł Hałat, stowarzyszenie Przestrzeń Ludzie Miasto
W trakcie dyskusji pytania z sali.

14.45-15.00 Przerwa kawowa

15.00-15.00 SESJA II

15.00-15.15 Prezentacja wniosków z warsztatu: „Kiedy Kraków będzie smart?”
Bartosz Piłat, dziennikarz „Gazety Wyborczej”

15.15-16.45 Dyskusja: „Nowoczesna gospodarka. Jak outsourcing i startupy zmieniają Kraków?”
Prowadzący: Wojciech Pelowski, wydawca regionalny „Gazety Wyborczej”
Uczestnicy (w trakcie potwierdzania):
– Władysław Kosiniak-Kamysz, były minister pracy i polityki społecznej, prezes PSL
– Krzysztof Krzysztofiak, pełnomocnik zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego
– Andrzej Zdebski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
– Michał Ryś, członek zarządu firmy DrOmnibus
W trakcie dyskusji pytania z sali.

16.45-17.00 Podsumowanie i zakończenie