Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Współpraca z Danish Symbiosis Center w Kalundborg

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

CEO oraz pracownik SPCleantech w Kopenhadze, Martin spotkali się 28.08.2019 w Kalundborg, Dania z kierownictwem gminy Kalundborg oraz Danish Symbiose Center, Lisbeth Randers, dyrektor ds. Rozwoju oraz Projektów, dyrektorem Centrum, Per Møller oraz Tage Riskjær Svendsen odpowiedzialnym za rozwój gospodarczy gminy Kalundborg. Podczas spotkania uczestnicy omówili możliwości współpracy obejmującej tematy symbiozy przemysłowej i gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Rozmawiano na temat wspólnych aplikacji o środki unijne w ramach różnych programów unijnych mających na celu rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym.

W duńskim mieście Kalundborg szereg firm przemysłowych wymienia ze sobą odpady i zasoby w rozbudowanej sieci rurociągów. Współpraca nosi nazwę „Kalundborg Symbiosis”.

Wśród uczestników są rafineria, elektrownia, producent enzymów, producent insuliny i producent płyt gipsowych.

Firmy te przesyłają odpady z procesu produkcyjnego do innych firm w systemie, które mogą następnie wykorzystać je jako cenny wkład do swojego procesu. Para, szlam, popioły lotne lub gorąca woda to niektóre z wymienianych zasobów.

Symbioza z Kalundborga jest jednym z najwyraźniejszych przykładów gospodarki o obiegu zamkniętym, która minimalizuje odpady i ponownie wykorzystuje zasoby w systemie, który pod wieloma względami przypomina metabolizm – lub ekosystem bardzo zróżnicowanych uczestników.

Odpowiedź na wspólne wyzwania
Rosnące ceny surowców i zawirowania na rynkach światowych to nie jedyne wspólne wyzwania, którym mogą przeciwdziałać symbiozy przemysłowe. Kiedy inne globalne wyzwania, takie jak wpływ na klimat i brak zasobów, wymagają współpracy i wspólnych rozwiązań, można zrozumieć, dlaczego ONZ, UE i OECD również dostrzegły światło dzienne i pracują nad promowaniem symbioz przemysłowych.

Coś dla każdego 
Działania w ramach Symbiosis Center Denmark nie polegają wyłącznie na promocji symbioz w dużych, ciężkich gałęziach przemysłu. W małych i średnich firmach, w których tworzenie miejsc pracy następuje w znacznym stopniu, istnieje duży potencjał współdziałania. W szczególności projekt Residue to Resource koncentruje się na realizacji bezpośrednich, wymiernych korzyści dla małych i średnich firm.