South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

Współpraca z Danish Symbiosis Center w Kalundborg

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

CEO oraz pracownik SPCleantech w Kopenhadze, Martin spotkali się 28.08.2019 w Kalundborg, Dania z kierownictwem gminy Kalundborg oraz Danish Symbiose Center, Lisbeth Randers, dyrektor ds. Rozwoju oraz Projektów, dyrektorem Centrum, Per Møller oraz Tage Riskjær Svendsen odpowiedzialnym za rozwój gospodarczy gminy Kalundborg. Podczas spotkania uczestnicy omówili możliwości współpracy obejmującej tematy symbiozy przemysłowej i gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Rozmawiano na temat wspólnych aplikacji o środki unijne w ramach różnych programów unijnych mających na celu rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym.

W duńskim mieście Kalundborg szereg firm przemysłowych wymienia ze sobą odpady i zasoby w rozbudowanej sieci rurociągów. Współpraca nosi nazwę „Kalundborg Symbiosis”.

Wśród uczestników są rafineria, elektrownia, producent enzymów, producent insuliny i producent płyt gipsowych.

Firmy te przesyłają odpady z procesu produkcyjnego do innych firm w systemie, które mogą następnie wykorzystać je jako cenny wkład do swojego procesu. Para, szlam, popioły lotne lub gorąca woda to niektóre z wymienianych zasobów.

Symbioza z Kalundborga jest jednym z najwyraźniejszych przykładów gospodarki o obiegu zamkniętym, która minimalizuje odpady i ponownie wykorzystuje zasoby w systemie, który pod wieloma względami przypomina metabolizm – lub ekosystem bardzo zróżnicowanych uczestników.

Odpowiedź na wspólne wyzwania
Rosnące ceny surowców i zawirowania na rynkach światowych to nie jedyne wspólne wyzwania, którym mogą przeciwdziałać symbiozy przemysłowe. Kiedy inne globalne wyzwania, takie jak wpływ na klimat i brak zasobów, wymagają współpracy i wspólnych rozwiązań, można zrozumieć, dlaczego ONZ, UE i OECD również dostrzegły światło dzienne i pracują nad promowaniem symbioz przemysłowych.

Coś dla każdego 
Działania w ramach Symbiosis Center Denmark nie polegają wyłącznie na promocji symbioz w dużych, ciężkich gałęziach przemysłu. W małych i średnich firmach, w których tworzenie miejsc pracy następuje w znacznym stopniu, istnieje duży potencjał współdziałania. W szczególności projekt Residue to Resource koncentruje się na realizacji bezpośrednich, wymiernych korzyści dla małych i średnich firm.