SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Współpraca z Coventry University

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 04.07.2019 SPCleantech nawiązał współpracę z Międzynarodowym Centrum Przedsiębiorczości Transformacyjnej Uniwersytetu w Coventry (International Centre for Transformational Entrepreneurship of Coventry University). Spotkanie w Krakowie zostało zorganizowane przez The British Council, która jest międzynarodową organizacją Zjednoczonego Królestwa zajmującą się relacjami kulturowymi i możliwościami edukacyjnymi. W spotkaniu uczestniczyli liderzy Centrum, Joan Lockyer, Liliana Biglou i Katarzyna Szczepaniak z British Councils w Warszawie.

Od 2007 Uniwersytet w Coventry przechodzi różne etapy zmian promujące przedsiębiorstwa, przedsiębiorczość i innowacje. W 2008 Utworzono Instytut Przedsiębiorczości Stosowanej (IAE), który odegrał znaczącą rolę w zdobywaniu różnych nagród w imieniu Uniwersytetu w Coventry, takich jak Times Wyższy Uniwersytet Przedsiębiorczości Roku w 2011,  I nagrody Inkubacji. Aby przejść do kolejnego poziomu wspierania  przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w sierpniu 2015 zreorganizowano  IAE i wszystkie działania edukacyjne i badawcze w zakresie przedsiębiorczości zgrupowano w ramach nowego Międzynarodowego Centrum Przedsiębiorczości Transformacyjnej (International Centre for Transformational Entrepreneurship, ICTE). ICTE ma unikalne podejście, które wyjaśniono w jego filozofii (patrz dokument dotyczący stanowiska na stronie www.coventry.ac.uk/icte). Z tego stanowiska filozoficzne go ICTE definiuje swoją misję jako „działania na rzecz przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości w celu wspierania przywództwa, które może organizować zasoby, działać w oparciu o możliwości i tworzyć skutki gospodarcze i społeczne poza poziomem lokalnym”. Jego celem jest „promowanie przedsiębiorstw i przedsiębiorczości poprzez systemowe podejście, przynoszące transformację w rozwoju społeczno-gospodarczym. ”

Zgodnie z misją i celem strategii ICTE działalność koncentruje się na pięciu filarach:

 • Przywództwo przedsiębiorcze – które ma na celu wykucie nowego pokolenia wielkich myślicieli przedsiębiorczych i wykonawców
 • Edukacja przedsiębiorcza – której celem jest tworzenie nowej wiedzy w celu wspierania przedsiębiorczości transformacyjnej
 • Innowacje – aby rozwijać nowe sposoby prowadzenia biznesu w XXI wieku
 • Rozwój społeczno-gospodarczy – aby zapewnić zdrowe i równe społeczeństwo, zaspokajając potrzeby współczesności bez narażania na szwank potrzeb przyszłości
 • Wsparcie polityki – analizowanie i promowanie przedsiębiorczości i polityk przedsiębiorczości, które umożliwią transformacyjną przedsiębiorczość.  ICTE działa lokalnie, na szczeblu krajowym i międzynarodowym