South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.

Więcej na temat ICEI Allience

Wizyta przedsiębiorców hiszpańskich

 |  Kategoria: Wydarzenia

SPCleantech uczestniczył 25.10.2021 w spotkaniu z przedsiębiorcami hiszpańskimi zorganizowanym wspólnie z członkiem klastra MARR w ramach projektu unijnego „Power up your Business in Małopolska 3”.

Projekt jest kierowany do małopolskich przedsiębiorców sektora MŚP, zainteresowanych eksportem swoich produktów i usług na zagraniczne rynki, wzmocnieniem konkurencyjności przedsiębiorstw, rozwojem innowacji i  inwestycjami w naszym regionie.  

Wsparcie działalności eksportowej małopolskich przedsiębiorców, włączenie ich w działania europejskiej Inicjatywy Awangarda oraz profesjonalna, ukierunkowana na kluczowe branże Województwa Małopolskiego promocja gospodarcza to główne cele realizowanego w MARR SA projektu „Power up Your Business in Małopolska 3”.

W ramach realizacji projektu „Power up your Business in Małopolska 3” małopolskie MŚP zostały zaproszone na spotkanie z przedsiębiorcami hiszpańskimi z branż:

  • Branża spożywcza: producenci asortymentu z oliwek, producent oliwy, producent win, rzemieślnicze wyroby spożywcze (pieczywo)– poszukiwany dystrybutor, partner handlowy
  • Branża instalacji dla producentów rolnych – szklarnie, wyposażenie maszynowe (traktory), programy do zarządzania gospodarstwami rolnymi – poszukiwany partner handlowy
  • Instalacje dla ochrony środowiska, OZE – poszukiwany partner do realizacji wspólnych przedsięwzięć
  • IT – zarządzanie danymi, zarządzanie przedsiębiorstwem, współpraca z instytucjami gospodarczymi – poszukiwany partner do realizacji wspólnych projektów
  • Importerzy: trzoda chlewna, produkty dekoracji wnętrz, ozdoby, galanteria wyposażenia wnętrz