South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

Wizyta Martin Garratt z Cambridge Cleantech Cluster

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniach 10-11.10.2019, Martin Garratt, dyrektor zarządzający Cambridge Cleantech Cluster, największego cleantech klastra w Europie odwiedził South Poland Cleantech Cluster w Krakowie. Celem odwiedzin było nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy klastrami, a w szczególności pomiędzy członkami klastrów oraz wspólne aplikacje o środki unijne. 

Martin jest założycielem i dyrektorem generalnym Cambridge Cleantech. Martin wspiera członków, zachęcając firmy z sektora do tworzenia łańcucha dostaw, umożliwiając wspólne korzystanie z innowacyjnych firm rozwijających się i zapewniając usługi zbiorowe, takie jak dostęp do finansowania, aktualizacje przepisów rządowych i linki do partnerów międzynarodowych. Wcześniej Martin był kierownikiem ds. Ochrony środowiska w IBM, podjął się rządowych zadań łącznikowych podczas pracy dla Boots the Chemists i był jednym z pierwszych brytyjskich menedżerów City Centre w Nottingham. Ukończył University of Manchester z wyróżnieniem w dziedzinie planowania przestrzennego miast i wsi oraz licencjatem planowania z zakresu ochrony środowiska. Jest członkiem Royal Town Planning Institute.

Na początku spotkań Martin prezentował działalność Cambridge Cleantech Cluster, możliwości współpracy oraz program Scale up przeznaczony dla MŚP proponujących innowacyjne rozwiązania. 

Pierwsze spotkanie członków SPCleantech zainteresowanych rynkiem brytyjskim oraz współpracą miało miejsce w czwartek, 10.10.2019 w siedzibie SPCleantech, NordicHouse w Krakowie. 6 członków SPCleantech należących do naszych platform tematycznych, Smart City, Smart Grid/Oze, BMS, Inteligentne budynki, Efektywność energetyczna przedstawili swoje firmy i rozwiązania podczas 10-minutowych prezentacji. Wszystkie prezentacje i rozmowy prowadzone były w języku angielskim. 

Drugie spotkanie tym razem na temat VR, AR i MR odbyło się w piątek, 11.10.2019 w tym samym miejscu. 5 członków SPCleantech należących do tej platformy tematycznej przedstawiło firmy i rozwiązania podczas 10-minutowych prezentacji także w języku angielskim. 

Członkowie SPCleantec mieli możliwość zapoznania się z działalnością Cambridge Cleantech Custer oraz zadania pytań i uczestniczenia w dyskusji. Spotkania zakończą się mixerem biznesowym. 

Więcej informacji na temat Cambridge Cleantech Cluster na stronie.
Więcej informacji na temat programu Scale up tutaj.

Zdjęcia z pierwszego dnia.

Zdjęcia z drugiego dnia.