Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Wizyta Martin Garratt z Cambridge Cleantech Cluster

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniach 10-11.10.2019, Martin Garratt, dyrektor zarządzający Cambridge Cleantech Cluster, największego cleantech klastra w Europie odwiedził South Poland Cleantech Cluster w Krakowie. Celem odwiedzin było nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy klastrami, a w szczególności pomiędzy członkami klastrów oraz wspólne aplikacje o środki unijne. 

Martin jest założycielem i dyrektorem generalnym Cambridge Cleantech. Martin wspiera członków, zachęcając firmy z sektora do tworzenia łańcucha dostaw, umożliwiając wspólne korzystanie z innowacyjnych firm rozwijających się i zapewniając usługi zbiorowe, takie jak dostęp do finansowania, aktualizacje przepisów rządowych i linki do partnerów międzynarodowych. Wcześniej Martin był kierownikiem ds. Ochrony środowiska w IBM, podjął się rządowych zadań łącznikowych podczas pracy dla Boots the Chemists i był jednym z pierwszych brytyjskich menedżerów City Centre w Nottingham. Ukończył University of Manchester z wyróżnieniem w dziedzinie planowania przestrzennego miast i wsi oraz licencjatem planowania z zakresu ochrony środowiska. Jest członkiem Royal Town Planning Institute.

Na początku spotkań Martin prezentował działalność Cambridge Cleantech Cluster, możliwości współpracy oraz program Scale up przeznaczony dla MŚP proponujących innowacyjne rozwiązania. 

Pierwsze spotkanie członków SPCleantech zainteresowanych rynkiem brytyjskim oraz współpracą miało miejsce w czwartek, 10.10.2019 w siedzibie SPCleantech, NordicHouse w Krakowie. 6 członków SPCleantech należących do naszych platform tematycznych, Smart City, Smart Grid/Oze, BMS, Inteligentne budynki, Efektywność energetyczna przedstawili swoje firmy i rozwiązania podczas 10-minutowych prezentacji. Wszystkie prezentacje i rozmowy prowadzone były w języku angielskim. 

Drugie spotkanie tym razem na temat VR, AR i MR odbyło się w piątek, 11.10.2019 w tym samym miejscu. 5 członków SPCleantech należących do tej platformy tematycznej przedstawiło firmy i rozwiązania podczas 10-minutowych prezentacji także w języku angielskim. 

Członkowie SPCleantec mieli możliwość zapoznania się z działalnością Cambridge Cleantech Custer oraz zadania pytań i uczestniczenia w dyskusji. Spotkania zakończą się mixerem biznesowym. 

Więcej informacji na temat Cambridge Cleantech Cluster na stronie.
Więcej informacji na temat programu Scale up tutaj.

Zdjęcia z pierwszego dnia.

Zdjęcia z drugiego dnia.